www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Η ειδωλολατρεία στην εποχή μας...

Μελετώντας τίς διάφορες Μυθολογίες καί θεογονίες τής αρχαίας Ελληνικής θρησκείας διαπιστώνει κανείς τίς μεγάλες καί αντικρουόμενες απόψεις ακόμη καί στίς βασικές αρχές τους.
Οί απαράδεκτες διηγήσεις γιά  " θεούς " καί  " θεές " πού αλληλοσκοτώνονται μεταξύ τους, οί ανείπωτες παρεκτροπές πού ούτε οί χειρότεροι τών ανθρώπων ποτέ τους δέν θά έκαναν, οί αιμομιξίες, ομοφυλοφυλίες, μοιχείες,πορνείες, βιασμοί, κλοπές, καί φόνοι πού από τούς " θεούς "  τών αρχαίων καθημερινά γίνονταν, είναι μερικά μόνο από τά μαύρα σημεία καί κατάλοιπα μιάς εποχής πού κατέρευσε καί πέρασε ανεπιστρεπτί στήν λήθη τής ιστορίας...
Αυτά όμως, δυστυχώς, κάποιοι δέν τά κατάλαβαν...
Δειλά στήν αρχή καί μέ έμφαση αργότερα, άρχισαν τά τελευταία χρόνια κάποιοι, νά προβάλλουν  τήν   "απαίτηση"   γιά επιστροφή τών παλαιών " θεών "  τών αρχαίων Ελλήνων, στήν σύγχρονη εποχή  μας...
Οί Έλληνες νεοπαγανιστές μέ μία καταφανή παραποίηση τής ιστορίας προβάλλοντας τήν αρχαία εποχή τών ειδώλων ώς " τήν πιό λαμπρή θρησκεία τής ανθρώπινης ιστορίας καί τού παγκόσμιου πολιτισμού "  κτυπούν καί πάλι τήν πόρτα τής κοινωνίας μας...
Γιά όσους όμως γνωρίζουν ακριβώς τό θέμα, είναι γνωστό ότι ή αρχαία πολυθεϊστική θρησκεία ουδέποτε υπήρξε σταθερή καί ενιαία σέ ολόκληρο τόν Ελληνισμό. Οί νεοειδωλολάτρες, δέν ξεκαθαρίζουν τελικά, ποιά  απ΄ όλες τίς μορφές τής " πατρώας θρησκείας " επιθυμούν, γιατί ούτε καί οί ίδιοι κατά βάθος έχουν συνειδητοποιήσει στό τί επιτέλους πιστεύουν...
Όμως, οί θεοί καί οί θεές τών αρχαίων Ελλήνων δέν ήταν τίποτα άλλο, παρά ή προβολή αρρωστημένων ανθρωπίνων ψυχικών διαθέσεων καί ή θεοποίησή τους σέ βαθμό νομιμότητος.
Γιά παράδειγμα,
Οί εξωσυζυγικές δραστηριότητες τού Δία καθιστούσαν νόμιμη τήν πράξη αυτή καί σεβαστή γιά όλο τόν υπόλοιπο κόσμο. Μπορούσαν  λοιπόν καί οί άνθρωποι, οί κοινοί θνητοί, νά κάνουν τά ίδια στήν ζωή τους, ελεύθεροι από κάθε περιορισμό, χαρακτηρισμό. καί δέσμευση...
Μπορούσαν ακόμα νά κλέβουν όπως ό Ερμής, τούς συνανθρώπους τους, μπορούσαν νά δολοφονούν όπως ό Απόλλων, τούς αντιπάλους τους, μπορούσαν νά μεθούν όπως ό Βάκχος καί ό Διόνυσος, ή νά πορνεύουν καί νά μοιχεύουν γιατί καί ή Αφροδίτη "τά ίδια έκανε..."
Τά πάθη αυτών τών ψευτοθεών δέν είχαν, δυστυχώς, όρια...
Χιλιάδες άμοιρα νέα κορίτσια, "υπάλληλοι τής ιερής πορνείας", εκδίδονταν επί πληρωμή, ή βιάζονταν στούς ναούς τής Αφροδίτης, καί κυρίως στήν Κόρινθο. Τεράστια ποσά αυτής τής "ιερής μαστροπείας" κατέληγαν στίς τσέπες τών  ιερέων  τών ειδώλων πού διαχειρίζονταν τίς εισπράξεις, καί καλοπερνούσαν σάν άρχοντες...
Ό ιστορικός Ηρόδοτος, αναφέρει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τής ιερής πορνείας στήν αρχαία Ελλάδα ( Ιστορ. Ι, 199), ενώ οί περιηγητές Παυσανίας καί Στράβων καταγράφουν φρικιαστικές ανθρωποθυσίες στήν εορτή τών "Κρονίων" γιά τόν Κρόνο, καί τών "Θαργηλίων" γιά τόν Απόλωνα...( Παυσανίου, Ελλ. Περιηγ. Ι  18, 7 καθώς καί Γεωγρ. Στράβ, Ι.  2, 452 ).
Ή αρχαιοελληνική θρησκεία συντηρούσε απάνθρωπους θεσμούς όπως τήν ανθρώπινη δουλεία. Τό μεγαλύτερο σκλαβοπάζαρο τής Ελλάδος βρισκόταν στήν Δήλο, στόν ναό τού Απόλλωνα, όπου χιλιάδες νέοι άνθρωποι μαρτύρησαν περιμένοντας τήν αγορά τους...
Κι΄ όμως γιά τούς νεοειδωλολάτρες " ή αρχαία ελληνική θρησκεία υπήρξε ή πιό λαμπρή περίοδος πού γνώρισε ποτέ ή ανθρωπότητα..." Τά σχόλια νομίζουμε, περιττεύουν...
 
ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ;
 
Όμως, κάποια περίεργα φαινόμενα πού συνέβαιναν στούς διωγμούς τών πρώτων Χριστιανικών χρόνων, ξεσκέπασαν καί μία άλλη, βαθύτερη αιτία πού συνέβαινε τότε μέ τά είδωλα...
Τό είδωλο, ήταν μία χειροποίητη ώς επί τό πλείστον κατασκευή, μαρμάρου, ξύλου, χαλκού, ή σίδηρου, πού όταν τήν τελείωνε ό τεχνίτης, τήν ονόμαζε "θεό". Αυτό λοιπόν τό πελεκημένο αντικείμενο, τό ειδώλιο, πίστευαν οί αρχαίοι, ότι ήταν ένας αληθινός θεός μέ μεγάλη δύναμη, άσχετο άν θά μπορούσες νά τό κάνεις θρύψαλα χωρίς καθόλου ό "θεός" νά μπορεί νά υπερασπισθεί τόν εαυτό του!...
Διαβάζοντας τούς βίους τών Αγίων, βλέπουμε αρκετές φορές, όταν πηγαίνανε εκβιαστικά τούς Χριστιανούς μάρτυρες σέ ναούς τών ειδώλων απαιτώντας νά τά προσκυνήσουν, τότε, μέσα από σεισμούς, κτύπους, καί  θορύβους πού έβγαιναν  από τό εσωτερικό τών αγαλμάτων καί τών ειδώλων, ακούγονταν φωνές πού ομολογούσαν τόν Χριστό αληθινό Θεό καί ταυτόγχρονα σωριάζονταν κάτω σέ ερείπια...
Ήταν λοιπόν ολοφάνερο ότι στά είδωλα κατοικούσαν δαιμόνια πού πλανούσαν τόν κόσμο. Καί πού όταν ήλθε, ή αληθινή ζωντανή θρησκεία τού Χριστιανισμού, δέν άντεχε πλέον ακόμη καί στήν θέα της!
Γι΄ αυτό σέ κάποιο σημείο τής Αγίας Γραφής αναφέρεται ότι " οί θεοί τών εθνών, δαιμόνια εισί..."
Τήν πλάνη αυτή τών ανθρώπων περί "θεών", τήν συντηρούσαν φαίνεται καί οί παρουσίες δαιμόνων στούς ανθρώπους, μέ διάφορες θεωρίες καί σχήματα, πού τούς έβλεπαν στίς λαγκαδιές καί στά ρέμματα...
 Όπως, τού τραγοπόδαρου "θεού" Πάνα, ( καί ξέρουμε τώρα μέσα από τό φώς τού Χριστιανισμού, ποιός είναι ό "τραγοπόδαρος"), τού Κένταυρου ( μισός άνθρωπος καί μισός άλογο), κλπ
Καί εγίνονταν αυτές οί παρουσιάσεις λόγω τής βαθειάς εξαχρείωσης τών ανθρώπων τής εποχής, τής απουσίας από τήν ζωή τους τού αληθινού Θεού, καθώς καί τής εξουσίας πού είχε πάνω τους ό διάβολος...
Γιά νά αντιληφθούμε τό "αξιόποινο νομικό βάθος"  τής ζωής τών θεών, σύμφωνα πάντα καί μέ τήν αρχαία Μυθολογία, θά παραθέσουμε κάποιες περιπτώσεις σ΄ ένα εικονικό δικαστήριο τής εποχής μας...
Τό παρακάτω κείμενο πού μάς έστειλαν κάποιοι φίλοι, μέσα από κάποιο χιούμορ πού διαθέτει, αυτό ακριβώς εξετάζει...
 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
 
ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΝ     – Α΄ Αίθουσα εκδίκασης υποθέσεων

Δικαστής: Είναι όλα έτοιμα για την δίκη των κατηγορουμένων;

Εισαγγελέας: Μάλιστα κ. Πρόεδρε.

Δικαστής:  Να προσέλθουν ένας - ένας οι κατηγορούμενοι…
( Ακολουθεί ή συνήθης διαδικασία, καταθέτουν οί μάρτυρες, και κάποιοι της υπερασπίσεως ( πού παρ΄ ολίγον να συλληφθούν και αυτοί, ως συνένοχοι σε βαριές εγκληματικές πράξεις, και τέλος φθάνουμε στην αναγγελία της τελικής απόφασης…)
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΔΙΑΣ …
Εισαγγελέας: Έχουμε μελετήσει το αποδεικτικό βιβλίο με τα εγκλήματα αυτών των δαιμόνων που θέλουν να αυτοαποκαλούνται θεοί.
Λέγεται Ελληνική Μυθολογία, ( "Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη" ).
Να δούμε λοιπόν το ποινικό μητρώο του Δία…
Ο Δίας λοιπόν, κατηγορείται ότι….

1. Θανάτωσε την Κάμπη.
2. Μοιχός, γιατί όπως προκύπτει από τά ειδωλολατρικά βιβλία της αρχαιότητος έχει σχέσεις, εκτός από την Ήρα, καί με τις παρακάτω,
Μέ τήν Θέμιδα, μέ τήν Διώνη, Ευρυνόμη, Στύγα, Μνημοσύνη, Μήτι, Λητώ, Ελάρη, Νιόβη, Ιώ, με την Δανάη μεταμορφωμένος σε χρυσαφένια οροφή, με την Αλκμήνη παίρνοντας τη μορφή του ανδρός της Αμφιτρύωνος, με την Ευρώπη παίρνοντας μορφή ταύρου, με την Σεμέλη, Αντιόπη,
μέ τήν Καλλιρόη, με τις  7 θυγατέρες του Άτλαντα, και με την Λήδα μεταμορφωμένος σε κύκνο, καθώς και με την Αίγινα...
Επίσης,
3. Κυνήγησε να βιάσει την Αστερία, που πνίγεται στη θάλασσα.
4. Βασάνισε τον Ιξίονα που θέλησε να κοιμηθεί με την Ήρα.
5. Κρέμασε ανάποδα τη γυναίκα του Ήρα.
6. Εκσφενδόνισε το παιδί του, Ήφαιστο, σακατεύοντάς τον.
7. Κατάπιε το έμβρυο, καρπό της Μήτιδας.
8. Διέταξε να καρφωθεί ζωντανός ο ευεργέτης των ανθρώπων,
    Προμηθέας, και να τού τρώει το συκώτι ένας αετός.
9. Θανατώνει τους ανθρώπους, χωρίς αιτία, με Κατακλυσμό.
10. Κατακεραύνωσε ολόκληρη πόλη, που έκτισε ο Σαλμωνεύς.
11. Σκότωσε τους Κούρητες που τον ανέθρεψαν βρέφος.
12. Κατακεραύνωσε τον Καπανέα.
13. Κατακεραύνωσε τη Σεμέλη.
14. Βιάζει την παρθένα ιέρεια της Άρτεμης, Καλλιστώ.
15. Βιάζει την Ηλέκτρα.
16. Κατακεραυνώνει τον Ασκληπιό που βοηθούσε τους ανθρώπους.
17. Κατακεραύνωσε τον Ίδα.
18. Παιδεραστής του Γανυμήδη.
19. Δεχόταν από τον Βούσιρι ανθρωποθυσίες.

Ζεύς λοιπόν,
Ύπατος "θεός" των Ελλήνων, με 26 μοιχείες και βιασμούς. Σαν να λέμε εμείς σήμερα, ίδιος και χειρότερος, «ο Δράκος του Σέιχ Σού », ή καλύτερα,  ο «Δράκος του Ολύμπου»…
Αλλά, συμβολικά τις βίαζε, λένε οί νεοειδωλολάτρες… Δηλαδή, τι συμβολικά; 
Αυτό δέν το καταλαβαίνουμε... 
Εδώ ολόκληρες αρχαίες κοινωνίες ακολουθούσαν το παράδειγμα των «θεών» τους και τους είχαν για πρότυπα, κάνοντας τά ίδια εγκλήματα, και έρχονται σήμερα και λένε ότι  « συμβολικά » τά έκαναν όλα αυτά, για να τους δικαιολογήσουνε…
Μήπως κάποιοι παίζουν με τις λέξεις; Παράδειγμα προς μίμηση!
Επτά μόνο φόνοι, για τον κύριο Δία λοιπόν.
Επτάκις ισόβια συν κάτι δεκαετίες για τους βιασμούς και κακοποίηση
μελών της οικογένειάς του.
Στα Τάρταρα!
Νά προσέλθει ό επόμενος κατηγορούμενος !
ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ!
Πάμε τώρα στον θεό του Φωτός. Πώς λέμε, πάμε τώρα στο «Μαύρο Φως»...
1. Σκότωσε τον ομοφυλόφιλο εραστή του, Υάκινθο.
2. Σκότωσε τον δράκο των Δελφών.
3. Σκότωσε τον Τιτυό, γιό του Δία και Ελάρης.
4. Σκότωσε το Μαρσύα, γδέρνοντάς τον ζωντανό.
5. Έστειλε λοιμική νόσο στο Λαομέδοντα.
6. Σκότωσε τους γυιούς της Νιόβης.
7. Σκότωσε την Κορωνίδα.
8. Σκοτώνει τους Κύκλωπες.
Μόνο 6 φόνοι για το θεό του φωτός. Και φυσικά και ή παιδεραστία.
Παράδειγμα προς μίμηση, ο θεός ; Μήπως πρέπει να τον κάνετε και «θεό των γδαρτών και εκδορέων »;
Έχει ταλέντο , ο κύριος ! Γι΄ αυτό λοιπόν, εξάκις ισόβια…

ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΗΡΑ
Και τώρα, τά κατορθώματα της «θεάς» Ήρας !
Αυτή μάλιστα…
Αυτή θά έπρεπε να ανακηρυχθεί προστάτιδα «θεά» των τρελών και των φρενοκομείων. Τά αγάλματά της θα έπρεπε να κοσμούν το Δαφνί.
Τι έκανε; Και τί δεν έκανε…
1. Σκότωσε τήν Σίδη, γυναίκα τού Ωρίωνα.
2. Ρίχνει τρέλα στον Αθαμά και σκοτώνει τα παιδιά του.
3. Ρίχνει τρέλα στον Ηρακλή.
4. Ρίχνει τρέλα στους Ινώ και Αθάμαντα.
5. Ρίχνει μανία στο Διόνυσο.
6. Έστειλε άνευ αιτίας τη Σφίγγα να κατατρώγει τους Θηβαίους.
Δύο έμμεσοι φόνοι, ηθική αυτουργία για τις ανθρωποφαγίες της Σφίγγας και ειδική στην πρόκληση ψυχολογικών προβλημάτων…
Τρίς ισόβια, γι΄αυτήν τήν έντιμη στρίγγλα, γυναίκα τού παιδεραστή Δία.
 
ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΕΡΜΗΣ
Σειρά έχει ο Ερμής, το τρελό παιδί…
1. Σκότωσε τον Ιππόλυτο.
2. Σκότωσε τον Άργο.
3. Βίασε την Απημοσύνη.
4. Κλέβει τις αγελάδες τού αδερφού του Απόλλωνα.
Έ,… το παιδί δεν έφταιγε, απλά έπαιζε...Βιασμός λοιπόν συν 2  φόνοι. αντε ρε κλεφταράκο Ερμή!
Μπορεί στο Εφετείο να φας μόνο μια φορά ισόβια και χρηματικό πρόστιμο για τον βιασμό, λόγω προτέρου εντίμου βίου!
Και άμα πεις και ψέμματα, μπορεί να σε πούν και αθώο. Πού ξέρεις ;…

ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΚΡΟΝΟΣ
Νά κι ο Κρόνος! Κάνε παιδί να δεις καλό, που λένε!
1. Κόβει τα γενετήσια όργανα του πατέρα του.
2. Φυλακίζει τα αδέρφια του στον Άδη
3. Αιμομίκτης, παντρεύεται και την αδερφή του.
4. Καταπίνει τα παιδιά του.
« Το παιδί με το μαχαίρι… »
Ο φόβος και ο τρόμος της σατανικής οικογενείας, κύριοι ένορκοι. Γονείς, παιδιά, αδέλφια,  όλοι οι συγγενείς τον τρέμανε, μην τους βιάσει και μετά τους πετσοκόψει και βιολογικά…
Άς πάει κι΄αυτός για καμμιά, 100στή  χρόνια στον Κορυδαλλό...
Επόμενος κατηγορούμενος…

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ
1. Σκότωσε τον Μίμαντα με πυρωμένο σίδερο.
2. Επιχείρησε να βιάσει την Αθηνά.
Συμβολικοί οι μύθοι ;
Έλα όμως πού ό λαός τούς είχε για παράδειγμα κι΄ έκανε κι΄ αυτός τά ίδια... Δίς ισόβια λοιπόν κι΄ αυτός, συν 20 χρόνια στην πλάτη του…
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ ΤΩΡΑ  Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ
1. Τιμωρεί τις Λήμνιες ώστε πάντα να βρωμάνε. Πώς λέμε ότι, η καθαριότητα είναι  μισή αρχοντιά.
Έ, τότε η βρώμα, είναι η μισή «Αφροδιτιά». Συμβολικά λοιπόν "βρωμούσες"  οι Λήμνιες;
2. Έκανε τη Σμύρνα να ερωτευτεί τον πατέρα της.
Τι ποινή λοιπόν για την Άφρω - τσάτσω;
Πρώτη ποινή λοιπόν, νά κλείσουμε τούς «ναούς» – πορνεία της.
Χίλιες μόνο ιερόδουλες « υπηρετούσαν » στην Κόρινθο, όπως αναφέρει ό ιστορικός Στράβων. Και πόσες ιστορίες και πόσα δράματα πίσω από όλα αυτά τά θλιβερά πλάσματα της δυστυχίας…


ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ
Και τώρα, το αστέρι της οικογένειας.
Ο Ηρακλής, που ενώ διάλεξε το δρόμο της Αρετής, έκανε άλλα πράγματα…
1. Σκότωσε τον Αλκυονέα.
2. Σκότωσε τον Πορφυρίωνα.
3. Κάρφωσε με βέλος στο μάτι τον Εφιάλτη.
4. Κάρφωσε τον Προμηθέα στον Καύκασο.
5. Σκότωσε τα παιδιά του Νηλέα.
6. Ομοφυλόφιλος, εραστής του Ύλα.
7. Ομοφυλόφιλος, εραστής του Άβδηρου, γιου του Ερμή.
8. Σκότωσε το Λίνο.
9. Έκοψε τα αυτιά και τις μύτες των απεσταλμένων του Εργίνου.   
10. Σκότωσε τον Εργίνο.
11. Έριξε τα παιδιά του στη φωτιά.
      
        έως...
42. Εκσφενδόνισε τόν Λίχα.
Έχουμε και λέμε...ένας, δύο, τρεις... 41  φόνοι παρακαλώ.
Παρακαλώ αφαιρέστε του πέντε φόνους «εν βρασμώ ψυχής», και κλείστε τον στό  Γεντί Κουλέ, μέ  30 εξάκις ισόβια, συν κάτι μήνες για κλοπές και βιασμούς.
Θαυμάστε τον ! Ηρακλής ό ημίθεος !
Τό «καμάρι»  των  αδιάβαστων Ελλήνων…
 
ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Να και ένα άλλο μπουμπούκι…
Ο Νιόνιος !
1. Σκότωσε τον Εύρυτο με πυρσό.
2. Ρίχνει ένα είδος μανίας στον Λυκούργο.
3. Ανάγκασε τις Θηβαίες να αφήσουν τα σπίτια τους.
4. Έκανε τις γυναίκες στο Άργος να τρώνε τις σάρκες των βρεφών τους.
" Μά πώς κάνετε έτσι; Στήν Αρχαία Ελλάδα ζήσανε! Έ, αυτά συνέβαιναν τότε…".
Ηθική αυτουργία λοιπόν σε εκατοντάδες φόνους, συν 5άκις ισόβια.

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ
Τι έκανε αυτός ;
Έδενε και πέταγε τα παιδιά του στα Τάρταρα…
Και τι ποινή να του βάλουμε;
Εντάξει, αυτού τού δαίμονα ας του αφαιρέσουμε μόνο την πατρική κηδεμονία...

ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΕΙ Η ΓΑΙΑ
Άς πούμε, ότι αυτή έκανε τά λιγότερα, μια και σαν χώμα και Γαία, όλα τά παραπάνω κακά πέφτανε επάνω της, στό χώμα…
Πείθει όμως τα παιδιά της να επιτεθούν αναίτια στον πατέρα τους…
ΔΙΑ  ΤΑΥΤΑ…
 
Δικαστής: Τι έχει να δηλώσει η Ειδωλολατρική Υπεράσπιση;

Υπερ. :    Μα, κύριε Πρόεδρε,  όλα αυτά ήταν συμβολικά. Δείχνουνε βλέπετε, τό… κάλλος ( και το ίματζ ) τού Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού ! Δεν ήταν πραγματικά !

Δικαστής : Τι λές βρέ παιδάκι μου… Και τά έχετε όλα αυτά για πρότυπο στις οικογένειές σας, στα σπίτια σας και στα παιδιά σας, και θέλετε να τά ξαναφέρετε και στην κοινωνία μας ;
Συμβολικοί λοιπόν καί οι βιασμοί πού γράφει ή μυθολογία σας;
Συμβολικοί και οι φόνοι, οι αποπλανήσεις, οί κλεψιές, οι μοιχείες, οί ασέλγειες, τά βασανιστήρια, οί  παιδεραστίες… όλα λοιπόν αυτά, ήταν συμβολικά ;
Υπερ. :  Κύριε πρόεδρε, "Ζώντες Φυσικές Δυνάμεις" ήταν, που βίαζαν, σκότωναν, έκλεβαν, απατούσαν, βασάνιζαν.
Συμβολικά όμως !
Δικαστής:  Μού φαίνεται βρέ παιδάκι μου, σαν να μη μάς τά λές καλά…
Άν κατάλαβα καλά, από σαλταρισμένος αναρχικός έγινες σαλταρισμένος Παγανιστής…
Οδηγείστε τούς ενόχους στη φυλακή και κλείστε τους ναούς τους, μην πάει κανένας ψυχοπαθής εκεί μέσα, και κάνει τα ίδια πάλι σήμερα !
 Λύεται η συνεδρίαση !  

Καταχωρίσαμε τό παραπάνω χιουμοριστικό κείμενο, μέσα στήν όποια τραγικότητά του,  όχι γιά νά διαπομπεύσουμε τήν θρησκευτική επιλογή κάποιων αδελφών Ελλήνων, αλλά γιά νά επισημάνουμε πρακτικά τό βαθύ χάσμα πού υπάρχει ανάμεσα σέ δυό εποχές.
Τής "τότε",  μέ τήν άγνοια καί τά λάθη της, καί τής "τώρα" μέ τήν ενημέρωση από τόν Χριστό γιά τήν σωτηρία μας.
Ελεύθεροι είμαστε νά επιλέξουμε...Λόγια του γέροντος...
Ο ΚΟΣΜΟΣ & Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Περισσότερα >>
Η Προσευχή... τα νεύρα της ψυχής.
Ερμηνεία της Κυριακής προσευχής Α'

< ...
Περισσότερα >>