www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
Athens 2004    Athens 2004

Athens 2004    Athens 2004

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Σατανισμός: Γιά παιδιά και νέους...
τοῦ π. Κυριακοῦ Τσουροῦ
Γραμματέως τῆς Σ.Ε. ἐπί τῶν αἱρέσεων

Μεταξύ τῶν τρόπων καί τῶν μεθόδων πού χρησιμοποιεῖ τό κίνημα τοῦ σύγχρονου σατανισμοῦ γιά νά ἐξαπλωθῆ στούς νέους κυρίως ἀνθρώπους εἶναι τά παδικά παιγνίδια, τά ἠλεκτρονικά μέσα, τά παιδικά ἀναγνώσματα καί ἡ μουσική. Εἶναι ἄλλωστε γνωστό πόσο καταλυτική εἶναι ἡ ἐπίδραση τῆς εἰκόνας καί τῆς μουσικῆς πάνω στίς εὐαίσθητες καί εὔπλαστες ψυχές τῶν παιδιῶν. Ἔτσι, μέ τό κάλυμμα τοῦ παιγνιδιοῦ καί τῆς νότας εὔκολα μπορεῖ νά διεισδύσει, νά "περάσει" ὅπως λέμε, ἕνα μήνυμα στόν νοῦ καί στήν καρδιά τοῦ νέου κυρίως ἀνθρώπου καί νά διαμορφώσει μέσα του τρόπο ζωῆς, χαρακτῆρα, συμπεριφορά, ἠθική καί ἰδεολογία. Γιά τήν φαντασία τοῦ μικροῦ παιδιοῦ ἀποτελεῖ μορφοποιό δύναμη τό παιγνίδι, τό βιβλίο καί ἰδιαίτερα ὁ μαγικός κόσμος τῆς τηλεοράσεως.

Ὅπως ὅμως ἡ παιδεία γενικώτερα μόνη της, χωρίς τήν ἀρετή, γιά νά θυμηθοῦμε τόν Πλάτωνα, μπορεῖ νά καταντήση "πανουργία" καί ἀπειλή, ἔτσι καί ἡ μουσική ἤ ἡ τεχνολογία εἶναι δυνατόν νά μετατραποῦν σέ "ὄργανα" προωθήσεως μηνυμάτων ἤ "δογμάτων", πού νά εἶναι ψυχοφθόρα ἤ ἐπικίνδυνα. Τό ἴδιο καί ἡ ψυχοπλάστρα μουσική μπορεῖ νά καλεῖ σέ ὕμνο καί λατρεία τοῦ σατανᾶ, τά δέ παιδικά παιγνίδια νά μετατρέπονται σέ μέσα μυήσεως "ἐξ ἁπαλῶν ὀνύχων" στόν ἀποκρυφισμό καί στόν σατανισμό. Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι στό ἄδυτο τῆς οἰκογένειας, ἐκεῖ ὅπου ὑποτίθεται ὅτι ἀναπτύσσεται προστατευμένο μέσα σέ ἰδανικές συνθῆκες ἀσφαλείας τό μέλλον τοῦ ἀνθρώπου, εἰσβάλλει μέ τόν πιό ὕπουλο καί ἐχθρικό τρόπο ὁ ἀντίπαλος τοῦ γονέα, πού ἀπαιτεῖ τό δικαίωμα τῆς διαμορφώσεως δικοῦ του ἀνθρώπου στά παιδιά μας.

Ἄς γίνωμε ὅμως πιό συγκεκριμένοι, μέ παραδείγματα ἀπό τόν χῶρο τῶν παιδικῶν παιγνιδιῶν, τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, τῶν παιδικῶν ἀναγνωσμάτων καί τῆς μουσικῆς:

α) Παιγνίδια παγίδες
Ἐπιτραπέζιο παιδικό παιγνίδι, πού προσφέρεται σέ κουτί μέ σχῆμα φέρετρου, καλεῖ τά παιδιά νά παίξουν πάνω σέ χαρτόνι πού ἀπεικονίζει ἕνα νεκροταφεῖο μέ σπασμένα μνήματα. Οἱ μικροί παῖκτες ὑποδύονται ρόλους ὅπως τό....φάντασμα Χελίν, τό βαμπίρ Μπάθορι ...... τήν μάγισα Σαντρέν, τόν λυκάνθρωπο Τζιβαουντίν, τή μούμια Κονρού κλπ. Νικητής εἶναι ὅποιος φτάσει πρῶτος στό κέντρο τοῦ νεκροταφείου ὅπου εἶναι γραμμένη ἡ λέξη "Ἐφιάλτης". Στό παιγνίδι οἱ παῖκτες κερδίζουν κάρτες μέ συνθήματα ὅπως: "Γίνε ἀνελέητος", "Κάνε ὅ,τι θές γιά νά τρομάξεις κάποιον", "ὅταν δεῖς πανσέληνο οὔρλιαξε" (ἡ πανσέληνος συνδέεται μέ σατανιστικές τελετές), "Τούς ἠλίθιους τούς κάνω ὅ,τι θέλω. Τώρα ρίξε τό ζάρι γρήγορα, γιατί θά σοῦ σπάσω τά μοῦτρα παλιοσκουλήκι".

Μᾶς εἶναι ἀπολύτως ἀδύνατον νά ἀντιληφθοῦμε τήν "παιδαγωγική" ἀξία αὐτοῦ τοῦ "παιγνιδιοῦ".

Σέ ἄλλο παιγνίδι, πού συνοδεύεται μέ "προσπέκτους" "διακοσμημένο" μέ ἕντεκα τερατώδεις καί σατανικές μορφές, χαράσσεται ἡ "στρατηγική ἐπιβίωσης". Μ' αὐτή καλλιεργεῖται μέσα στίς ἀπαλές ψυχές τῶν παιδιῶν ἡ βία καί τό μῖσος μέ φράσεις ὅπως: "Κάνε ἐπίθεση στόν ἀντίπαλό σου ἔχοντας στό μυαλό σου κάτι τό ἁπλό: πῶς θά τόν κόψεις φέτες στά γρήγορα". Καί πιό κάτω: "Ὅσο πιό πολύ δουλεύεις μέ τά φαιά κύτταρα, τόσο πιό θανάσιμο θά εἶναι τό χτύπημα".

Μήπως κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτά τά συνθήματα θά βοηθήσουν τά παιδιά νά ἀποκτήσουν "αὐτοπεποίθηση"; Τότε ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν νά ἐρωτήσωμε: Πότε καί πῶς ὁ νέος, πού "ζυμώθηκε" μέ τέτοια "δόγματα" θά ἀπορρίψη αὐτό τό "μάθημα τῆς βίας" πού πῆρε καί πῶς δέν θά τό μετατρέψη στό σατανικό δόγμα τοῦ Crowley: "Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τό δικαίωμα νά ζεῖ σύμφωνα μέ τό δικό του νόμο, νά παίζει ὅπως θέλει, νά ξεκουράζεται ὅπως θέλει, νά πεθαίνει ὅποτε θέλει καί ὅπως θέλει...";

Σέ διαφήμιση παιγνιδιῶν ὁ ἥρωας εἶναι ὁ "σοῦπερ κακός, μέ μιά στρατιά τέρατα κάτω ἀπό τίς διαταγές"του. Ἡ διαφορετικότητα δέ τοῦ παιγνιδιοῦ αὐτοῦ ὀφείλεται στό ὅτι σ'αὐτό "οἱ καλοί δέν πεθαίνουν τελευταῖοι, ἀντίθετα εἶναι αὐτοί πού ἐμποδίζουν τά σατανιστικά σας σχέδια καί πρέπει νά φύγουν πρῶτοι ἀπό τή μέση".

Σέ καρτοπαιγνίδι, μέ πολλές "ἀνατριχίλες" ἕνας μικρός παίκτης διαβάζει: "Ἐγώ εἶδα μιά νεκροκεφαλή νά βγάζει τήν ἄμορφη μάζα πού δέν πεθαίνει". Καί ὁ ἄλλος παίκτης λέει: "Εἶδα ἕνα χέρι δράκουλα νά βγαίνει ἀπό ἕνα τάφο". Ἄραγε πῶς θά τό ἑρμηνεύσει αὐτό τό "παιγνίδι" ἕνας παιδαγωγός; Καί μή πεῖ κανείς ὅτι εἶναι προσπάθεια νά κατανικηθῆ ὁ φόβος τοῦ θανάτου μέσα στήν ψυχή τοῦ παιδιοῦ!

Εἶναι σίγουρο πώς ἡ προβολή τῆς βίας, τοῦ "κακοῦ", τῶν τεράτων, τῶν ἀποκρουστικῶν φανταστικῶν μορφῶν, δέν καλλιεργεῖ τίς ἀπαλές ψυχές τῶν παιδιῶν. Μᾶλλον εἶναι μιά ἀπαράδεκτη "ἐμπορεύσιμη ἰδέα πού μπορεῖ νά μαγέψει τό κοινό", εἶναι μιά "ἀδίστακτη τακτική πωλήσεων μέ ἐπιπτώσεις σέ ἄτομα πού ἀκόμη βρίσκονται σέ τρυφερή ἡλικία". Παράδειγμα ἡ ψύχωση πού προκλήθηκε στούς μικρούς συλλέκτες τῶν Pokemon μέ τήν ἐμπορευματοποίησή τους, ὥστε "ἀκόμη καί ἡ Ἕνωση τῶν Ἄγγλων Διευθυντῶν Σχολείων ἔχει ἀνησυχήσει μέ τήν μαύρη ἀγορά καρτῶν στίς σχολικές αὐλές καί τά ποσά πού ἀπαιτοῦνται γιά νά συμπληρωθεῖ κάποια στιγμή μιά τέτοια συλλογή" (ἐφημερίδα "Τό Βῆμα τῆς Κυριακῆς", 15.5.2000).

β) Τό παιγνίδι στήν ὀθόνη
Ἦλθε ὅμως καί τό νέο ἐπίτευγμα, τά ἠλεκτρονικά παιχνίδια, νά αἰχμαλωτίσει ἀκόμη περισσότερο τό μυαλό καί τήν φαντασία τοῦ παιδιοῦ. Σύμφωνα μέ πρόσφατη ἔρευνα τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Χάρβαρντ: "Βία, αἷμα καί θάνατος σέ ἀφθονία διαθέτουν τά περισσότερα ἠλεκτρονικά παιχνίδια ἰδίως ὅσα κρίνονται κατάλληλα γιά μικρά παιδιά" (ἐφημερίδα "Τά Νέα", 11.12.2001).

Ὁ συντάκτης τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου σημειώνει ὅτι "Περισσότερο ἀπό τό 90% τῶν χρηστῶν τοῦ παιχνιδιοῦ περιέχει βίαιες πράξεις ...... Οἱ τίτλοι μέ τήν περισσότερη βία ἀνήκουν στίς κατηγορίες τῶν παιχνιδιῶν δράσης καί "Shoot
’ em up". Σέ αὐτά τά παιχνίδια συναντῶνται καί οἱ περισσότεροι θάνατοι ἀνά λεπτό, 24 κατά μέσο ὅρο. Συνολικά, τά μισά ἀπό τά παιχνίδια στήν ἔρευνα περιεῖχαν τουλάχιστον μία σκηνή μέ βίαιο θάνατο" (αὐτόθι).

Ἑλληνικό περιοδικό, σέ ἄρθρο του μέ τίτλο "Παιχνίδια πού διαφημίζουν τόν σατανᾶ" σημειώνει: "Πρόκειται γιά τά «Computer Games» πού προτρέπουν κατά κάποιο τρόπο ὅλους ἐμᾶς, μικρούς καί μεγάλους νά μποῦμε στούς σκοτεινούς κόσμους τοῦ Σατανᾶ. Γιά τά παιχνίδια τοῦ θανάτου πού παίζουν τό ρόλο τοῦ μυητῆ δίνουν εἰκόνες ἀλλά καί «συμβουλές» μέ κάθε λεπτομέρεια γιά τελετές μαύρης μαγείας καί βουντού ἐνῶ μιλοῦν καί γιά θυσίες στό Κτῆνος" (Οἰκ.Θησαυρός, 29.10.1996).

Στό φθοροποιό ἔργο τῶν ἠλεκτρονικῶν παιγνιδιῶν ἔρχεται συνεπίκουρος ἡ μαγική ὀθόνη τῆς τηλεοράσεως. Οἱ παιδικές ἐκπομπές μέ ἀποκρυφιστικό καί μαγικό περιεχόμενο, τύπου Χάρι Πότερ, εἶναι ἡ καθημερινή "τροφή" τῶν μικρῶν τηλεθεατῶν σέ ἀρκετά κανάλια. Πολλοί ἀπό τούς "ἥρωες" τῶν ἐκπομπῶν αὐτῶν δέν εἶναι πρότυπα ἀρετῆς, ἀνθρωπιᾶς, ἀλληλεγγύης, αὐτοθυσίας, ἀλλά "ἥρωες τοῦ παραλόγου", ὑπεράνθρωποι πού ἀντλοῦν τήν δύναμη ἀπό μέσα τους, πού δέν σκέπτονται κἄν - ἄρα καί δέν διδάσκουν - ὅτι πέραν ἀπό τίς ἀνθρώπινες δυνατότητες καί ἱκανότητες ὑπάρχει ἡ Παντοδυναμία καί ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀντί οἱ ἥρωες αὐτοί νά διδάσκουν τήν σωστή σχέση τοῦ παιδιοῦ πρός τόν Θεόν - Δημιουργόν του, ντύνουν τήν "εἰκόνα τοῦ Θεοῦ" μέ μορφές ζώων καί φανταστικῶν τεράτων.

Ἀλλά καί μέ τό τελευταῖο ἐπίτευγμα τῆς τεχνολογικῆς προόδου τοῦ ἀνθρώπου, τό Διαδύκτιο, συμβαίνει ὅ,τι καί μέ τά ἄλλα ἐπιτεύγματά του. Δηλαδή, δέν χρησιμοποιεῖται μόνον ὡς πολυτιμώτατο ἀγαθό καί μέσο ἀνταλλαγῆς γνώσεων καί ἐπικοινωνίας, ἀλλά συχνά ὡς μέσο-ὄργανο διακινήσεως καταστροφικῶν ἰδεολογιῶν διαφόρων παραθρησκευτικῶν καί σατανιστικῶν ὁμάδων.

Ἐτσι, μπορεῖ κανείς νά βρεῖ σέ ἰστοσελίδα σατανιστικῆς ὁμάδος, ὑπό τόν τίτλο "Νέα τῆς Κόλασης", ποιοί εἶναι οἱ: "Δέκα λόγοι γιά τούς ὁποίους εἶναι πολύ θαυμάσιο νά εἶσαι σατανιστής". Καί βέβαια ὑπάρχει ἐκτενής ἀνάλυση γιά τό πῶς θά τό πετύχεις.

Σέ ἄλλη σελίδα διαβάζομε: "Συμμετέχετε γιά νά προάγουμε τίς μεθόδους καί νά γεννήσουμε ἕνα σατανικό ἔθνος μέ τό νά προχωρήσετε στίς ἐπίλεκτες δυνάμεις τῶν πιστῶν ὀπαδῶν τοῦ σατανᾶ.... Ἔχει φτάσει ἡ ὥρα νά συντρίψουμε τή Χριστιανική ὑποκρισία καί νά φέρουμε στό προσκήνιο τήν κυριαρχία τοῦ σατανᾶ στή γῆ, νά φέρουμε τούς χριστιανούς γονατιστούς μπροστά μας, δηλ.νά τούς ὑποτάξουμε καί νά τούς κυριέψουμε...".

Ἡ προσφορά μέσῳ τοῦ Internet ἐμπλουτίζεται ἀκόμη μέ πάμπολλες "ἀγγελίες" γιά "ἀναζητήσεις" φίλων σατανιστῶν ἤ μέ τήν προβολή τῶν προτιμήσεών τους σέ "θυσίες, ἀκρωτηριασμούς, κανιβαλισμό.... μπάνιο σέ αἷμα κατσίκας καί νά τό πίνει ἀπό ἀνθρώπινο κρανίο".

γ) Βιβλία διαβρωμένα
Κι ἄν κάποιοι γονεῖς, θέλοντας νά προφυλάξουν τά παιδιά τους ἀπό ὅλα ὅσα μέχρι τώρα ἐκθέσαμε, θελήσουν νά τά ἀπασχολήσουν μέ ἕνα βιβλίο, ἄς μή νομίσουν ὅτι δέν ἔχουν φθάσει ἐκεῖ οἱ ὑπηρέτες τοῦ κακοῦ.

Τό μάρκετιγκ καί ἰδίως τό κέρδος δέν ἔχουν ἀναστολές, ἰδιαίτερα ὅταν οἱ "ἐγκέφαλοί" τους ἔχουν στρατευθῆ στά προστάγματα τοῦ τέρατος πού λέγεται "Νέα Ἐποχή". Ἔτσι καί στό χῶρο τοῦ βιβλίου, μέσα ἀπό τό παραμύθι καί τά εἰκονογραφημένα ἔντυπα, προωθοῦν τόν σατανισμό. Τίτλοι βιβλίων ὅπως: "Σχολεῖο ὁ Τάφος", "Ἡ κατασκήνωση τοῦ Δράκουλα", "Ὁ ἀκέφαλος ποδηλάτης" κ.ἄ., καλύπτουν κείμενα βίας, μαγείας, σατανισμοῦ. Μέσα ἀπό πολλά βιβλία καί εἰκονογραφημένα παιδικά ἀναγνώσματα ἐπιδιώκεται ἡ κατάργηση τῆς διακρίσεως μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ (καθαρά νεοεποχίτικο "δόγμα"). Ἡ πρόκληση τρόμου εἶναι ὁ κεντρικός ἐπιδιωκόμενος σκοπός, πού ξεκινᾶ ἀπό τά τρομακτικά ἐξώφυλλα καί καταλήγει σέ μιά ἀναστάτωση τῆς ἀπαλῆς ψυχῆς τοῦ νεαροῦ ἀναγνώστη. Πολύ εὔστοχα χαρακτηρίστηκε μιά συλλογή ἐξωφύλλων τέτοιων βιβλίων ὡς "εἰκονοστάσι τοῦ Διαβόλου".

Ἄραγε, ὅταν τό παιδί μας σήμερα ὁλοκληρώνει τό διάβασμα ἑνός παραμυθιοῦ νιώθει τό ἴδιο εὐτυχισμένο, γαλήνιο, χαρούμενο, ἀνάλαφρο, ἀσφαλές ὅπως μέ κεῖνα τά ἀξέχαστα παραμύθια τοῦ παπποῦ καί τῆς γιαγιᾶς, τοῦ "παλιοῦ καλοῦ καιροῦ";

δ) Ὁ σατανικώτερος τρόπος
Τέλος, ὁ σατανισμός χρησιμοποιεῖ, καί μάλιστα εὐρύτατα, τίς "χορδές" καί τά "ὄργανα". Τό σατανιστικό μήνυμα καί ἡ λατρεία τοῦ σατανᾶ χρησιμοποιοῦν ἰδιαίτερα τήν hard rock καί τήν heavy metal μουσική γιά μέσο προσηλυτισμοῦ τῶν νέων κυρίως ἀνθρώπων.

Σατανιστική ὁρολογία, ὕβρεις κατά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Χριστιανισμοῦ γενικώτερα, συνθήματα βίας, αἰσχρά συνθήματα καί μηνύματα, ἀκόμη καί σατανιστικά ἤ ἀντιχριστιανικά σύμβολα κυριαρχοῦν σέ τραγούδια καί σέ ἔντυπα αὐτῆς τῆς μοντέρνας μουσικῆς. Συγκροτήματα φέρουν προκλητικούς καί ὑβριστικούς τίτλους ὅπως: "Rotting Christ" (σάπιος Χριστός) "Judas Priest" (ἱερέας τοῦ Ἰούδα) κ.ἄ.

Μέσα στό παραλήρημα τῆς ἔντονης αὐτῆς μουσικῆς ἀκούγονται λόγια ὅπως: "Εἶμαι ἑνωμένος μέ τό Σατανᾶ, ὑπακούω στίς ἐν-τολές του ....ἀγαπάω τόν θάνατο..., εἶμαι κύριος τοῦ ἑαυτοῦ μου... Φέρω τό σημάδι τοῦ Διαβόλου, σκοτώνω τό νεογέννητο μωρό, σκίζω τή σάρκα τῶν νηπίων" (συγκρότημα Venon). Χωρίς ἀμφιβολία σοκάρουν τά συνθήματα τοῦ συγκροτήματος Black Sabbath στό "Paranoid": "πάρε μιά ζωή, θά εἶναι φθηνή. Σκότωσε κάποιον, κανένας δέν θά κλάψει. Ἡ ἐλευθερία εἶναι δική σου, κάνε μόνο τό καθῆκον σου, θέλουμε μόνον τήν ψυχή σου".

Στό περιοδικό "The Forest" διαβάζομε ὅτι: "Τό black metal ΔΕΝ εἶναι μουσική, εἶναι ἰδεολογία πού ἐκφράζεται μέσα ἀπό δαιμονικούς ἤχους καί θορύβους". Ἐπί πλέον πολλά κείμενα τοῦ περιοδικοῦ διακοσμοῦνται μέ τόν ἀντεστραμένο σταυρό. Εἶναι πολύ χαρακτηριστική ἡ ἀπάντηση πού δίδει ἕνα μέλος ξένου συγκροτήματος: "Εἶμαι Θεός. Προσκυνῆστε με".

Σέ ἐρώτηση, τί ἐκφράζει τό συγκρότημα Crismson Moon, δίδεται ἡ ἀπάντηση: "Τή καταστροφή κάθε μορφή ἐπιβολῆς ὅπως ἡ ἀστυνομία, οἱ κυβερνήσεις καί ὁ Χριστιανισμός. Οἱ μόνες ἀρχές πού πρέπει νά διέπουν τήν ἀνθρωπότητα εἶναι τά ἀνθρώπινα ἔνστικτα ὅπως ἡ λαγνεία καί ἡ ἐκδίκηση".

Καί σέ ἄλλη ἐρώτηση: "Μέ τί ἀσχολοῦνται οἱ στίχοι σας;", δίδεται ἡ ἀπάντηση: "Ἀσχολούμαστε μέ φιλοσοφία καί ἀποκρυφιστικές πρακτικές ὅπως ὁ Ἀστρικός, ψυχικός καί τελετουργικός Βαμπιρισμός, Δαιμονολογία, Ἀστρική Προβολή, Μαγεία καί ἀρχαία Σουμεριακή καί Ἀσσυριακή μυθολογία".

Ὅταν δέ τούς ζητοῦν νά ποῦν πῶς ἐμπνέονται: ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι "Χρησιμοποιοῦμε μαριχουάνα καί μανιτάρια. Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού ἔχουμε βιώσει ἐξωκοσμικές ἐμπειρίες".

Δέν παραλείπει τό ἐν λόγῳ "μουσικό" περιοδικό νά ἀφιερώσει πέντε ὁλόκληρες σελίδες γιά νά προβάλλει τήν "Ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ".

Κάνει ἰδιαίτερη ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι φιλοξενοῦνται τέτοια συγκροτήματα μέσα σέ δημόσιους χώρους, ὅπως εἶναι τό Ὀλυμπιακό Στάδιο στό ὁποῖο διοργανώθηκε Rockwave Festival (Ἰούλιος 2001) μέ σατανιστικά τραγούδια κάτω ἀπό τό ὄνομα γνωστῆς φίρμας μπύρας.

Μετά ἀπό ὅλα αὐτά κάθε ἐφησυχασμός εἶναι ἐνοχή. Ἡ καθυστέρηση στήν λήψη μέτρων, μέσα στά πλαίσια τῶν νόμων, εἶναι ἔγκλημα. Τό ποῦ ἀνήκει ἡ εὐθύνη εἶναι πρόδηλο: τά ἐγκλήματα διώκονται ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές τίς τεταγμένες νά τίς προστατεύουν τήν δημόσια τάξη, τήν ὑγεία, τήν ζωή, τήν ἀσφάλεια καί τά ἔννομα ἀγαθά. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει κρούσει ἐπανειλημμένα τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί ἔχει ὑποβάλλει τίς προτάσεις Της. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἔχουσα συναίσθηση τῶν εὐθυνῶν Της καί μέσα στά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων πού τό Σύνταγμα καί οἱ νόμοι Τῆς παρέχουν ἐπιτελεῖ τό καθῆκον Της.

Πρέπει ὅμως καί τά ἁρμόδια ὄργανα τῆς Πολιτείας νά ἀναγνωρίσουν τό πρόβλημα καί νά ἀναλάβουν τό μέρος τῆς εὐθύνης πού τούς ἀνήκει. Ἔχομε ἤδη θρηνήσει θύματα καί τοῦτο δέν πρέπει νά ξανασυμβεῖ. Αὐτό μπορεῖ νά ἀποφευχθῆ μόνον ὅταν ἔγκαιρα, ὀρθά καί ὑπεύθυνα καί μάλιστα προληπτικά ἀντιμετωπισθῆ ἡ ἀπειλή, ὅταν αὐτή σίγουρα ὑπάρχει.
  ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΙΚΕΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΛΑΤΡΕΙΕΣ
ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
κ.κ. Χριστοδούλου

Τό φαινόμενο τῶν Σατανιστῶν καί τῶν σατανιστικῶν τελετῶν ἤ λατρειῶν δέν εἶναι καινούργιο. Εἶναι προ-χριστιανικό, ἀφοῦ ἡ ὕπαρξη καί παρουσία τῶν δαιμόνων ἦταν γνωστή ἀπό τότε. Ὁ Χριστιανισμός προσέδωσε, κατ' ἀντίθεση πρός τίς προ-χριστιανικές θρησκεῖες, ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ἀνάγκη ἀντίστασης τοῦ ἀνθρώπου στόν Πονηρό, καί ἔθεσε μάλιστα στή διάθεση τῶν πιστῶν τά κατάλληλα μέσα γιά τήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῆς ἀντίστασης αὐτῆς. Ἤδη ἀπό τήν στιγμή τῆς γεννήσεώς του ὁ ἄνθρωπος τελεῖ, σύμφωνα μέ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, κάτω ἀπό τήν ἐπιρροή τῶν πονηρῶν πνευμάτων, γι' αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία, βαπτίζοντάς τον, τόν ἀπαλλάσσει ἀπό τήν τυραννική αὐτή ἐπιρροή, ὁπλίζοντάς τον μέ τή χάρι καί τή δύναμι τοῦ Θεοῦ. Αὐτός ἄλλωστε εἶναι καί ὁ βασικότερος λόγος πού ἡ Ἐκκλησία καθιέρωσε τόν νηπιοβαπτισμό. Ἔξω ἀπό τήν μάνδρα τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕρμαιο τῶν δαινομικῶν δυνάμεων. Μέσα στήν Ἐκκλησία τελεῖ κάτω ἀπό τήν προστατευτική ἀσπίδα της καί, ἄν θέλει, μπορεῖ νά διαφυλάξει τόν ἑαυτό του μακρυά ἀπό τήν κακοποιό δύναμη τοῦ Σατανᾶ.

Πολύ χαρακτηριστική εἶναι ἡ τελετή τῆς λεγομένης "Κατήχησης" πού προηγεῖται τοῦ Ὀρθοδόξου βαπτίσματος. Ἐκεῖ ὁ τελετουργός ἱερέας ἔρχεται σέ ἀπ' εὐθείας συνομιλία μέ τόν Δαίμονα πού κρύβεται μέσα στό ἀβάπτιστο ἀκόμη παιδί, καί τόν ἐξορκίζει νά βγῆ ἀπό μέσα του καί νά ἀπαλλάξει τήν "ἐσφραγισμένην εἰκόνα τοῦ Θεοῦ" ἀπό τή μυσαρή παρουσία του. Ἡ σχέση ἀνάμεσα στόν ἱερέα τῆς Ἐκ-κλησίας καί στόν διάβολο δέν εἶναι ὡστόσο διαλεκτική. Ὁ ἱερέας ὁμιλεῖ "ὡς ἐξουσίαν ἔχων" καί διατάσσει τόν Σατανᾶ νά ἐξέλθει καί νά ἀπομακρυνθῆ ἀπό τόν ἄνθρωπο. Καί κατόπιν ὁ ἴδιος ὁ κατηχούμενος, παλαιότερα, (σήμερα δέ μέ τό στόμα τοῦ ἀναδόχου του) καλεῖται νά ὁμολογήσει ἀπάρνηση τοῦ διαβόλου καί σύνταξη μέ τό Θεό. Ἀπό τή στιγμή αὐτή καί ἰδίως μετά τήν βάπτιση ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος ἀπό τήν ἐξουσία τοῦ διαβόλου. Ὁ διάβολος δέν μπορεῖ νά τοῦ κάνει κακό, παρά μόνο ἄν ὁ ἴδιος θελήσει νά ὑποταχθῆ στό θέλημά του.

Ἡ Ἐκκλησία μας δέν ἔπαυσε ποτέ νά καλεῖ τούς πιστούς της στήν ἀνάληψη τοῦ ἀόρατου πνευματικοῦ πολέμου δηλ. τῆς ἀδυσώπητης ἀναμέτρησης ἀνά πᾶσαν στιγμήν μέ τή δύναμη τοῦ Δαίμονα. Καί ταυτόχρονα νά καλεῖ τούς ἀνθρώπους νά μή μετέχουν σέ σατανιστικές τελετές καί ἄλλες σατανικές μεθοδεύσεις, ὅπως εἶναι π.χ. τά μάγια, οἱ μαντεῖες, τά ὡροσκόπια, τά μέντιουμς κλπ., κρούοντας ἔγκαιρα τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ποιός ὅμως ἔδωσε ποτέ τήν δέουσα προσοχή στά μηνύματα αὐτά; Εἶναι γνωστή ἡ ἀντίδραση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος ἐναντίον σατανιστῶν μαθητῶν στό Βόλο, τό 1992. Ἡ ἀποκάλυψη τότε καί ἡ δημόσια καταγγελία τῆς τελέσεως σατανιστικῶν τελετῶν μέ δράστες μαθητές Λυκείου, ἀνεστάτωσε τό πανελλήνιο. Πολλοί γονεῖς ἀφυπνίσθησαν καί ἐπροστάτευσαν τά παιδιά τους, ἄλλοι ὅμως ἐπέκριναν τόν Μητροπολίτη διότι τάχα διέδιδε ὑπερβολικά ἤ καί φανταστικά πράγματα. Σήμερα ὅλοι διαπιστώνουμε ὅτι ἡ ἔγκαιρη ἐκείνη προειδοποίηση, ἦταν ἀναγκαία γιά νά διασωθῆ ὅ,τι ἦταν δυνατόν. Ὅμως τό πρόβλημα παραμένει. Τότε στό Βόλο δέν ὑπῆρχαν καταγγελίες γιά φόνους. Τώρα ὅμως ἔχουν πλέον φανερωθῆ καί ἀνθρωποθυσίες πρός τιμήν τοῦ Σατανᾶ ἀπό τούς σατανιστές. Ἀθῶα θύματά των ἀνυποψίαστες γυναῖκες πού βρέθηκαν στό στόχαστρο τῶν παράλογων σχεδιαστῶν τοῦ τρόμου. Οἱ ἀνθρωποθυσίες γιά τόν ἐξευμενισμό τοῦ Σατανᾶ εἶναι στό τελετουργικό τῶν σατανιστικῶν λατρειῶν, πού ὑπάγονται στίς ἀποκρυφιστικές τελετές. Ὅλες μαζί ἀποκαλοῦνται διεθνῶς "καταστροφικές λατρεῖες" καί γι' αὐτές ὑπάρχει ἡ εἰδική προειδοποιητική νότα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου μέ ἡμερομηνία 22.5.84 καί τά ἑπόμενα Ψηφίσματά του μέ ἡμερομηνίες 29.2.1996 καί 17.2.1998, μέ τά ὁποῖα καλεῖ τίς Κυβερνήσεις τῶν κρατῶν - μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης νά λάβουν τά μέτρα τους γιά τήν προστασία τῶν πολιτῶν τους ἀπό αὐτές. Καί τοῦτο διότι οἱ "λατρεῖες" αὐτές διενεργοῦν πλύση ἐγκεφάλου στούς ὀπαδούς των, τούς ἐξαρθρώνουν τή λειτουργία τῆς σκέψης καί τούς ἐκμεταλλεύον-ται, ἐνῶ ἄλλες - ὅπως οἱ σατανιστικές - ὁδηγοῦν καί στό ἔγκλημα. Κατόπιν αὐτοῦ εἶναι ἐπιβεβλημένη ἡ λήψη ἀπό τήν κυβέρνηση εἰδικῶν μέτρων ποινικοποίησης τῶν σατανιστικῶν καί καταστροφικῶν λατρειῶν, ὥστε νά προφυλαχθοῦν οἱ ἀφελεῖς πού ὅταν προσχωρήσουν σ' αὐτές, ἔχουν ἤδη ἐκπλειστηριάσει τή βούληση ἀλλά καί τή ζωή τους.

Ὁ Σατανισμός εἶναι μιά τραγική ὑπόθεση ἄν τόν ἐνεργοῦν χριστιανοί. Καί τοῦτο διότι τά πονηρά πνεύματα εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἐχθρικά πρός τόν ἄνθρωπο. Ἔτσι ὁ σατανιστής λατρεύει τόν ἐχθρό του καί ζητεῖ ἀπό αὐτόν βοήθεια καί προστασία, πρᾶγμα πού δέν εὐσταθεῖ οὔτε μπορεῖ νά εὐδοκιμήσει. Ἐνῶ ἀγαθός εἶναι μόνο ὁ Θεός, πού ταυτόχρονα εἶναι "Θεός ἰσχυρός, ἐξουσιαστής ἄρχων εἰρήνης, Πατήρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος". Κατά συνέπειαν οἱ χριστιανοί ἔχουμε δύναμη καί προστασία ἀπό τόν Θεό καί ὄχι ἀπό τόν διάβολο. Καί ὁ μόνος τρόπος προφύλαξής μας ἀπό "τά βέλη τοῦ πονηροῦ τά πεπυρωμένα" εἶναι ἡ παραμονή μας στήν Ἐκκλησία, ὄχι βέβαια ἡ μηχανική, ἀλλά ἡ οὐσιαστική,αὐτή πού συνοδεύεται ἀπό εἰλικρινῆ εὐθυγράμμιση τῆς ζωῆς μας πρός τή ζωή πού ἐκείνη εἰσηγεῖται.

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 14 (115 21)

Πρωτ. 3979
Αθηνησι τη 30ῇ Ἰουλίου 1999
Διεκπ. 1661
Πρός
Τόν Ἐξοχώτατον
κ. Γεράσιμον Ἀρσένην.
Ὑπουργόν Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων.
Ἐ ν τ α ῦ θ α.

Ἐξοχώτατε,
Ἔχομεν τήν τιμήν, ἵνα διαβιβάσωμεν ὑμῖν συνημμένως ᾧδε, εἰς τό πρωτότυπον καί εἰς ἑλληνικήν μετάφρασιν, τήν μόλις πρό ἡμερῶν υἱοθετηθεῖσαν Σύστασιν Νο 1412 (1999) τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, διά τῆς ὁποίας τά Εὐρωπαϊκά Κράτη καλοῦνται, ἵνα ἀντιμετωπίσουν σοβαρῶς καί ἀνυπερθέτως τήν παράνομον δρᾶσιν τῶν αἱρέσεων, λαμβάνοντα τά ἐν προκειμένῳ κατάλληλα μέτρα, ἐνισχύοντα τήν δημιουργίαν ὀργανώσεων προστασίας ἔναντι τῶν αἱρέσεων καί μεριμνῶντα διά τήν εὐρεῖαν πληροφόρησιν τοῦ κοινοῦ ἐπί τῆς ἐν λόγῳ παρανόμου δράσεως καί τῶν ἐντεῦθεν κινδύνων ἰδίᾳ πρός προστασίαν τῆς νεολαίας.

Ἐπ' εὐκαιρίᾳ γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι ἤδη πολλά Εὐρωπαϊκά Κράτη ἔχουν μέχρι στιγμῆς προχωρήσει εἰς τήν λῆψιν σοβαρῶν προληπτικῶν καί κατασταλτικῶν μέτρων καταπολεμήσεως τῶν παρανόμων δραστηριοτήτων τῶν αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν. Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομεν τά κάτωθι :
1.       Εἰς τήν Γαλλίαν διά τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 98-880 τῆς 7.10.1998 ἱδρύθη Διϋπουργική Ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων ἑδρεύουσα παρά τῷ Πρωθυπουργῷ.2.       Ἡ Γαλλική Ἐθνοσυνέλευσις τό ἔτος 1996, κατήρτισεν Ἔκθεσιν ἐπί τῆς παρανόμου δράσεως αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν.3.       Παλαιότερον (τό 1983) ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως κατ' ἐντολήν αὐτῆς συνέταξεν εἰδικήν ἐκτεταμένην μελέτην ἐπί τοῦ ἰδίου θέματος.4.       Ἡ Γερμανική Ὁμοσπονδιακή Βουλή συνεκρότησεν Ἐπιτροπήν μελέτης τῶν παρανόμων δραστηριοτήτων τῶν αἱρέσεων, ἡ ὁποία εἰς τάς 9.6.1998 κατήρτισεν ὀγκώδη Ἔκθεσιν, ἀναλύουσαν τό παρόν θέμα διά συγκλονιστικῶν λεπτομερειῶν (DRUCKSACHE Νο 13/10950 τῆς Γερμανικῆς Βουλῆς).5.       Ἡ Βουλή τοῦ Βελγίου, τόν Ἀπρίλιον τοῦ 1997, ἐδημοσίευσεν ἀναλυτικήν Ἔκθεσιν περί τῆς παρανόμου καί ἐπικινδύνου δράσεως τῶν αἱρέσεων.6.       Τό Ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης καί Δημοσίας Τάξεως τοῦ Καντονίου τῆς Γενεύης, τόν Φεβρουάριον τοῦ 1997, ἐδημοσίευσεν Ἔκθεσιν πληροφορήσεως τοῦ κοινοῦ περί τῶν ἐκνόμων δραστηριοτήτων τῶν αἱρέσεων.7.       Ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Μεγάλης Βρετανίας ἐδήλωσεν, ὅτι τό Ὑπουργεῖον αὐτοῦ δέν εἶναι οὐδέτερον ἔναντι τῶν αἱρέσεων.8.       Εἰς τήν Μεγάλην Βρετανίαν ἤδη πρό δεκαετίας ἱδρύθη καί λειτουργεῖ ἡ ὑπηρεσία INFORM, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό καθηγητάς Πανεπιστημίων μέ ἁρμοδιότητα παρακολουθήσεως τῆς δράσεως τῶν αἱρέσεων.9.       Τό Εὐρωπαϊκόν Κοινοβούλιον διά τοῦ ἀπό 29.2.1996 Ψηφίσματος αὐτοῦ, ζητεῖ ἀπό τά Εὐρωπαϊκά Κράτη, ἵνα λάβουν σκληρά προληπτικά καί κατασταλτικά μέτρα ἐναντίον τῆς παρανόμου καί ἐπικινδύνου δράσεως τῶν αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν, φθάνει δέ ἵνα ὁμιλῇ καί περί "σκοτεινῶν καί ἐγκληματικῶν δραστηριοτήτων" τῶν αἱρέσεων.10.    Εἰς τήν Γερμανίαν, αἱ Κρατικαί Ὑπηρεσίαι ἐκδίδουν "Προειδοποιήσεις" (WARNUNG), διά τῶν ὁποίων ἐνημερώνουν τό κοινόν, ὅτι ὡρισμέναι αἱρέσεις καί παραθρησκεῖαι ἀσκοῦν δραστηριότητα ἐπικίνδυνον. Ἔστω ὑπ' ὄψιν ὑμῶν, ὅτι αἱ περί ὧν ὁ λόγος αἱρέσεις προσέφυγον εἰς τά Γερμανικά Δικαστήρια αἰτοῦσαι, ἵνα ἀπαγορευθῇ εἰς τό Κράτος, ἵνα ἐκδίδῃ τοιαύτας "Προειδοποιήσεις", ἀλλά αἱ προσφυγαί αὐτῶν ἀπερρίφθησαν.
Δυνάμεθα, ἵνα ἐκθέσωμεν ὑμῖν πλῆθος ἄλλων στοιχείων. Ὅμως τά ὡς ἄνω, περί ὧν ἔχομεν εἰς χεῖρας ἡμῶν ἅπαντα τά ἐπί μέρους δεδομένα, ἀποδεικνύοντα τήν ὀρθότητα καί ἀκρίβειαν αὐτῶν, εἶναι νομίζομεν ἀρκετά διά νά πεισθῆτε, ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐκ τῶν ἐλαχίστων Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν, ἡ ὁποία δέν λαμβάνει μέτρα οὐδέ κἄν πληροφορεῖ δι' ἀνακοινώσεων τό κοινόν, περί τοῦ τρόπου ἐνεργείας ἤ τῶν παρανόμων δραστηριοτήτων ὡρισμένων αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν καί πρός προστασίαν τοῦ ἐντελῶς ἀπροειδοποιήτου καί ἀνημερώτου κοινοῦ.

Μετά τήν ἔκδοσιν ὅμως τῆς συνημμένης Συστάσεως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης φρονοῦμεν, ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει, ἵνα ἀκολουθήσῃ τήν τακτικήν καί τά παραδείγματα τῶν λοιπῶν Εὐρωπαϊκῶν Κρατῶν προβαίνουσα εἰς ἁπάσας τάς ἀναγκαίας καί ἀπαραιτήτους ἐνεργείας πρός προστασίαν τοῦ κοινοῦ ἐκ τῆς παρανόμου καί ἐπικινδύνου δραστηριότητος ὡρισμένων αἱρέσεων καί παραθρησκειῶν καί ἰδίως τῶν νέων. Βεβαίως ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος φροντίζει καί ἵνα ἐνημερώνῃ τό κοινόν ἐπί τῶν ὡς ἄνω καί ἵνα μεριμνᾷ διά τήν προστασίαν αὐτοῦ ἐκ τῆς προαναφερομένης ἐπικινδύνου δράσεως. Προκύπτει ὅμως, κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐκτεθέντων, ὅτι ἡ Πολιτεία ὑποχρεοῦται πλέον, ἵνα μεριμνήσῃ κατά τόν αὐτόν τρόπον καί μετά ἐνδιαφέροντος καί εὐαισθησίας ἐπί τοῦ προκειμένου καί μάλιστα διά λήψεως συγκεκριμένων, προσφόρων καί ἀποτελεσματικῶν μέτρων. Ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία ἔχουσα εἰς τάς χεῖρας Αὑτῆς πλήρη, λεπτομερῆ καί ἀναλυτικά στοιχεῖα ἐπί τοῦ καιρίου καί ἐξόχως σπουδαίου τούτου θέματος εἶναι πρόθυμος, ἵνα παράσχῃ πρός τό Ὑπουργεῖον ὑμῶν πᾶσαν συνδρομήν.

Ἔχομεν δι' ἐλπίδος, ὅτι θά ἴδωμεν καί τάς ἑλληνικάς Ὑπηρεσίας, ἵνα δραστηριοποιοῦνται ἀντιστοίχως, ὡς καί αἱ ὁμόλογοι τῶν λοιπῶν Εὐρωπαϊκῶν χωρῶν ἐπί τῶν ὡς ἄνω ὑποχρεώσεων αὐτῶν.

Ἐπί πᾶσι δέ τούτοις διατελοῦμεν μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί πατρικῶν εὐχῶν.

Ὁ Ἀθηνῶν Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Δ Ο Υ Λ Ο Σ, Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

Ἀρχιμ. Δανιήλ Πουρτσουκλῆς

Ἀκριβές ἀντίγραφον 

Γ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (2.Παλαιοχριστιανική και πρώτη βυζαντινή περίοδος)
Με τη διαίρεση τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε θέματ ...
Περισσότερα >>
Γ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΘΩΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (3.Κυρίως βυζαντινή περίοδος)
 Αποτελεσματική ώθηση στην κοινοβιακή μορφή τ ...
Περισσότερα >>