www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Καθρέφτης του χαρακτήρά μας

Καθρέφτης του χαρακτήρά μας;
Στό 150 μετά Χριστόν ή Ελλάδα ήταν ρωμαιοκρατούμενη. Ό πρώην ανθύπατος, κυβερνήτης τής Ελλάδας Μενίνιος Άπιος, γράφει στον διάδοχο του Άτίλιο Νάβιο γιά νά τον κατατοπίσει και νά τού γνωρίσει τόν χαρακτήρα τού Έλληνα. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσομε με τόν Άπιο, άλλά δεν θά μας έβλαπτε και νά μελετούσαμε τό γράμμα του αύτό και νά κρίναμε άν είναι σωστά τά όσα λέει, και άκόμη-άκόμη νά ιδούμε αν από τότε έχομε αλλάξει χαρακτήρα. Νά τό γράμμα του, όπως τελευταία βρέθηκε στους Όξυρρίγχιους παπύρους της Αιγύπτου:
« Οι "Ελληνες, έγραφε ό Άπιος, είναι ο πιό εγωιστής λαός τού κόσμου. Τό ΕΓΩ τους ορθώνεται ατίθασο, ελεύθερο, ανυπόταχτο. Είναι αυτό πού οικοδομεί μέν ιδεώδη πολιτικά συστήματα, αλλά καί τά γκρεμίζει.
Οι "Ελληνες αλλάζουν τους νόμους τους κάθε λίγο και λιγάκι, ανάλογα μέ τά κέφια τους και τά συμφέροντά τους. Απορεί κανείς πώς ή πατρίδα, των πιό μεγάλων νομοθετών έχει τόση λίγη πίστη στους νόμους. Ώ, πόσο χαίρεται ό Έλληνας όταν μεταβάλλει τους νόμους του σε κουρέλια!!!
 Θέλεις νά τουμπάρεις τήν Ελληνική Βουλή και τό λαό;  Πές τους, σάς υπόσχομαι αλλαγή. Πες τους, θά σας φτιάξω νέους νόμους. Αυτό αρκεί γιά νά σβήσει τήν άνυπομονησία τους.  
Ό Έλληνας δέν χάνει τόν καιρό του επαινώντας τον διπλανό του, αντίθετα χαίρεται τόν ψόγο. Γιά τόν ψόγο βρίσκει πάντα καιρό.
 Οι πολιτικές φατρίες τών Ελλήνων, είναι φατρίες συμφερόντων. Και το ιδανικό κάθε ηγέτη τους δέν είναι άλλο από τόν εαυτούλη του.
Ή συκοφαντία είναι γέννημα τής σοφιστικής δεξιοτεχνίας των Ελλήνων. Τήν προτιμούν από τήν δική μας δολοφονία. Τήν έχουν αναγάγει σέ τέχνη. Χίλια μήλα νά έχει ή μηλιά και ένα σάπιο, θα μιλήσουν μόνο γιά τό σάπιο. Και αν τό αναφέρουν χίλιες φορές, τότε ό άλλος βλέπει μιά μηλιά σκουληκιασμένη.
Θ'απορήσεις Άτίλιε Νόβιε, σέ τι περιωπή έχει ό Έλληνας τό δεξιοτέχνη τής συκοφαντίας, πόσο τόν φοβάται ό καλός αγαθός πολίτης καί πόσο τού γλυκομιλά στην αγορά!!!
   Τό αρρωστημένο ΕΓΩ σπρώχνει σχεδόν κάθε Έλληνα να θεωρεί τόν εαυτό του Πρώτο ανάμεσα, σέ άλλους. Η φιλοπρωτία είναι ή νόμιμη θυγατέρα τού τρομερού εγωισμού του. Γι' αυτό δέν κρίνει ποτέ δίκαια τόν ανταγωνιστή του, και  δέν υποτάσσεται ποτέ στην υπεροχή του.
Μιά πού έγώ, λέει ό "Ελληνας, δέν είμαι άξιος ν' ανέβω ψηλότερα από σένα, τότε κι' εσύ να μήν ανέβεις ψηλότερα από μένα. Συμβιβαζόμαστε μέ τήν... ισότητα! Έτσι μόνο βλέπει τήν ΙΣΟΤΗΤΑ. Γνώρισα Έλληνες πού εφαντάζοντο πώς γιά να γίνεις πρώτος,
δέν χρειάζεται ούτε ή γνώση, ούτε ή αρετή. Οί Έλληνες γεννιούνται με τήν ψευδαίσθηση τής υπεροχής!!! 
Όπαδοί πραγματικοί είναι μόνον όσοι Έλληνες έχουν χάσει κάθε ελπίδα νά γίνουν κι' αυτοί ηγέτες. Καί είναι συνήθως γεροντότεροι άπό τους ηγέτες τους. Άλλα κι αυτοί, όσο μένουν όπαδοί, προσπαθούν να κατευθύνουν τόν ηγέτη τους άπό τό παρασκήνιο!
"Εχει όμως και τήν εξαίσια πλευρά της ή Ελληνική εγωπάθεια. Γιατί αυτή ζωογόνισε τήν φιλοσοφία, τήν ποίηση, τις τέχνες, τις επιστήμες, τό εμπόριο, ακόμη και τήν πολεμική τέχνη. Άπό αυτήν αναβλύζει όλη ή δόξα των Ελλήνων...
Ή παροιμιώδης γενναιότητα τού Έλληνα είναι καί αυτή ατομική. Γι' αυτό ριψοκινδυνεύει στις ξενητιές, αποτολμά εξερευνήσεις, διασχίζει άγνωστες θάλασσες, ιδρύει αποικίες στά πέρατα τού κόσμου. Καί επειδή είναι γενναίος ό Έλληνας, είναι καί ΠΑΙΚΤΗΣ. Παίζει άνετα τήν περιουσία του, τή ζωή του. Κάποτε δε καί τήν τιμή του!!!
Σέ κάθε γωνιά τής Γης θά βρεις κι' έναν Έλληνα, αδυσώπητο κριτή τού εαυτού του. Εύκολα θά σού πιάσει κουβέντα,  αρκεί νά μήν αρχίσεις νά κακολογείς τήν Ελλάδα, γιατί τότε ξυπνά μέσα του μιά άλλη σπουδαία, αρετή του, ή υπερηφάνεια!!!»Γιόγκα - Βουδισμός
ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ...
   &n ...
Περισσότερα >>
Αγία Μαρίνα
ΕΝΑ  ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ !
Πολλές ...
Περισσότερα >>