www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Τό μήνυμά του

Πρώτα πιστεύουμε στον Θεό καί υστέρα αγαπάμε τόν Θεό και την εικόνα του, τόν άνθρωπο. Ή πίστη αυξάνει μέ την προσευχή. "Πρόσθες ήμΐν πίστιν"».
«Όπως εχω καταλάβει, όλο τό κακό προέρχεται από την απιστία. Όταν ό άνθρωπος δέν πιστεύη στον Θεό, θέλει νά γλεντήση την ζωή του. Γι' αυτό καί επιδίδεται σέ κάθε εϊδους αμαρτία».
«Ό άνθρωπος πρέπει νά συλλαβή τό βαθύτερο νόημα της ζωής, ότι αυτή ή ζωή είναι νά ετοιμαστούμε γιά τήν άλλη. Άπό κει καί πέρα, όπως ένας πού ταξιδεύει νά πάη κάπου χρειάζεται έναν οδηγό, έτσι καί γιά τό ουράνιο ταξίδι, πρέπει νά βρή έναν οδηγό (Πνευματικό). Μετά, νά τόν βάλη σέ ένα πρόγραμμα, λίγη μελέτη, λίγη προσευχή, νά άποφεύγη τίς αφορμές της αμαρτίας, καί τό κοσμικό φρόνημα πού είναι τό χειρότερο άπ' όλα. Όποτε έτσι ή καρδιά του θά είναι στον Χριστό».
«Πρέπει νά αγωνιστούμε μέ φιλότιμο νά σωθοϋμε, γιά νά μη λυπήσουμε τόν Χριστό. Θά μας πεί ό Χριστός: "Παιδί μου εγώ έκανα τόσα γιά νά σέ σώσω. "Εχυσα τό αίμα μου καί ύπέμεινα τόσα πάθη, εσύ τί έκανες γιά νά σωθής;"»
«Ό κάθε άνθρωπος πρέπει νά βρή καί νά άγιάση τήν κλίση του. Ό προκομμένος άνθρωπος, όπου και νά βρεθή, είτε στον γάμο, εϊτε στον μοναχισμό, θά εΐναι επιτυχημένος».
«Νά προτιμούμε τίς θλίψεις καί νά τίς δεχώμαστε καλύτερα από τίς χαρές. Τό πικρό φάρμακο πολλές φορές εΐναι καλύτερο από τό γλυκό, διότι θεραπεύει. Ή πραγματική χαρά γεννιέται από τόν πόνο».
«Εκείνο πού εμποδίζει τόν άνθρωπο στην προκοπή του στά πνευματικά είναι ότι δέν δουλεύει τό μυαλό του σέ ο,τι τόν ωφελεί πνευματικά αλλά σέ αλλά πράγματα».
«Πρέπει νά μπή μέσα μας ό πόνος γιά τήν σύγχρονη κατάσταση γιά νά μπορέσουμε νά κάνουμε καρδιακή προσευχή».
«Σήμερα ήρθε ή εποχή νά διαχωρισθοΰν τά πρόβατα από τά ερίφια, οι πιστοί από τους απίστους. Αργότερα θά 'ρθεΐ καιρός πού θά δώσουμε εξετάσεις, θά υποστούμε καί διωγμούς γιά τήν πίστη μας, και τότε θά φανεί τό μπακίρι από τό χρυσό».
«Όταν κάποιος στενοχωρήται γιατί υποφέρει γιά τους άλλους, πονά τους άλλους, κάνει τά δικά τους προβλήματα δικά του, τότε αυτός έχει μισθό μάρτυρος. Οί άνθρωποι πού θυσιάζουν τά πάντα πόσο χαριτωμένοι είναι! Οϋτε προβλήματα έχουν καί λάμπει τό πρόσωπο τους γιατί έχουν τήν θεϊκή χαρά συνέχεια».
«"Ολη ή βάση της πνευματικής ζωής είναι νά σκέφτεται τόν άλλον καί τόν εαυτό του νά τόν βάζη τελευταίο, νά μην τόν υπολογίζη. Όταν έρθουμε στην θέση τοϋ άλλου και τόν καταλάβουμε, τότε συγγενεύουμε μέ τόν Χριστό».
«Ή χάρις τοΰ Θεοϋ είναι ακριβό πράγμα. Γιά νάρθη νά κατοίκηση μέσα στον άνθρωπο, πρέπει νά βρή τόν άνθρωπο νά σύμφωνη κατά Πνεύμα μέ τόν Θεό καί ό άνθρωπος νά εξασκήση (εξαντλήση) όλο τό ανθρώπινο. Ένώ εμεϊς θέλομε νά έλθη ή θεία χάρις γιά νά μας άπαλλάξη από τίς αδυναμίες, χωρίς αγώνα. Γιά νά κατοίκηση στον άνθρωπο τό "Αγιο Πνεϋμα χρειάζεται πολύ αυταπάρνηση, πολύ φιλότιμο, ταπείνωση, αρχοντιά, θυσία. Ή πνευματική ζωή δεν είναι απόλαυση. Ό Χριστός έχει τοποθετήσει την μπρίζα, αλλά τά δικά μας καλώδια εΐναι σκουριασμένα καί δέν δέχονται την θεία χάρι. Νά ξεσκουριάσουμε τά καλώδια, ν' αγωνιστούμε νά γνωρίσουμε τόν εαυτό μας, νά κόψουμε τά πάθη μας, νά αποκτήσουμε τίς αρετές καί έτσι θά μας επισκεφθή ή χάρις τοΰ Θεοϋ». Αυτώ ή δόξα καί τό κράτος εις τους αιώνας.   Αμήν.
 


Περί συναγωγής των υδάτων - Ομιλία Δ'

Περισσότερα >>

Περί του στερεώματος - Ομιλία Γ'

Περισσότερα >>