www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Γιόγκα - Βουδισμός

ΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ...
                            ΓΙΟΓΚΑ - ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ
          ΤΟ  ΠΡΩΤΟ  ΣΠΡΩΞΙΜΟ  ΣΤΟ  ΚΑΚΟ...
                                           ( αποσπάσματα από βιβλίο )
 
Θυμάμαι τόν πατέρα μου...'Εφερνε πάντοτε  βιβλία στό σπίτι μας, πού όμως ποτέ του ό ίδιος δέν διάβαζε. Ήμουν στήν πρώτη Γυμνασίου τότε, όταν ανακάλυψα στό σπίτι  εκείνο τό περίεργο βιβλίο. Είχε σάν τίτλο " Η δύναμη τής αυτοσυγκέντρωσης - Μέθοδοι γιά τήν ανάπτυξη τής μνήμης καί τής λογικής " τού Raul Jackot...
" Θά μέ βοηθήσει  στά Μαθηματικά " σκέφθηκα.
Στήν πραγματικότητα δέν μέ βοήθησε σέ τίποτα. Μέ έσπρωξε στό κακό. Τό πήρα καί τό διάβασα. Είχε καί ασκήσεις γιόγκα μέσα. Καί κανείς, δυστυχώς στό σπίτι, δέν πρόσεξε καί δέν ασχολήθηκε, μέ τό τί διάβαζα...
Κάπως έτσι περίπου, αρχίζει τήν περιγραφή τής ζωής του καί τήν εμπλοκή του μέ τίς Ανατολικές Θρησκείες, τόν Βουδισμό, τόν Ινδουϊσμό, καί τήν Γιόγκα, ο συγγραφέας Διονύσης Φαρασιώτης στό βιβλίο του " Οί γκουρού, ό νέος, καί ό γέροντας Παϊσιος " , πού τελευταία κυκλοφόρησε στήν Θεσσαλονίκη.
Εδώ θά παραθέσουμε κάποια ενδεικτικά αποσπάσματα σέ ελεύθερη περιγραφή, από τήν περιπετειώδη ζωή αυτού τού ανθρώπου, πού έφθασε μέχρι τό Μπεναρές, τό Αλαχαμπάντ, καί τά Ιμαλάϊα, πού έζησε στά μοναστήρια - άσραμ τών γκουρού  Αουρόμπιντο καί  Σατυανάντα, πού μίλησε μέ τόν δήθεν  "σαρκωμένο θεό " Babaji, καί άλλων μαθητών τού Σάϊ Μπάμπα.
 Καί τό κάνουμε αυτό, θέλοντας νά αποκαλύψουμε τούς κινδύνους πού κρύβονται πίσω από όλη αυτή, τήν λεγόμενη " μυστική σοφία τής Ανατολής " , καί τά όποια παρακλάδια της...
                            
SILVA  MIND CONTROL ...

Πολλά χρόνια πρίν γνωρίσω τόν γέροντα Παϊσιο, είχα έλθει σέ επαφή μέ τό Mind Control , μέσα από τό βιβλίο τού Χοσέ Σίλβα.
Αυτός, ένας πρώην φτωχός Μεξικάνος,  είχε ανακαλύψει έλεγε, μιά μέθοδο, πού μπορούσε νά αξιοποιήσει τίς κρυμμένες δυνάμεις τού μυαλού πού υπάρχουν μέσα σέ κάθε άνθρωπο. Είχε γίνει ιδρυτής μίας παγκόσμιας οργάνωσης καί φυσικά  πάμπλουτος, μέ απώτερο σκοπό τήν διάδοση τής θεωρίας του.
Σήμερα, αυτή ή οργάνωση έχει " υποκαταστήματα " καί συλλόγους  καί στήν Ελλάδα, διοργανώνοντας σεμινάρια γιά νέα μέλη πού πληρώνουν φυσικά καί ανάλογα δίδακτρα.
Η μέθοδος βασίζεται στήν  "εκπομπή εγκεφαλικών κυμάτων " κατά τόν Σίλβα, πού τά ονόμασε αυθαίρετα ώς " κύματα Αλφα. "
Πουθενά βέβαια δέν σού λένε γιά γιόγκα καί Ανατολικές θρησκείες.
Όλες τους οί απόψεις είναι περιτυλιγμένες μέ επιστημονική ορολογία καί όρους ψυχολογίας. Όμως, όταν θά μπεί  κανείς μέσα γιά καλά, όταν θά  γίνει δικός τους, τότε θά καταλάβει ότι πρόκειται γιά συγκοινωνούντα δοχεία τής θεωρίας τού Σίλβα καί τής θρησκείας τής Ανατολής...
Τότε θά καταλάβει ότι αυτή ή νέα ανακάλυψη τού  Mind Control , δέν είναι τίποτα άλλο, παρά ή πανάρχαια μέθοδος  αυτοϋπνωτισμού, πού χρησιμοποιούσαν οί αρχαίοι Αιγύπτιοι αλλά καί οί σημερινοί Βουδιστές καί Ινδουϊστές, θρησκειών τής ανατολής.
Διαφέρει απλώς ή βιτρίνα, καί τό ντύσιμο μέ όρους τής Δυτικής επιστήμης...
" Μή φοβάσαι, εμείς γνωρίζουμε, έχε μας εμπιστοσύνη " ήταν οί συνηθισμένες απαντήσεις τους στά σεμινάρια πού παρακολουθούσα.
Θυμάμαι τήν συνομιλία μου στήν Θεσσαλονίκη παλαιότερα, μέ έναν  δάσκαλο τής σχολής αυτής, τόν Πώλ  Γρίβα, σταλμένο κατ΄ ευθείαν από τήν Νέα Υόρκη.
-- Ανήκεις στήν παγκόσμια Λευκή αδελφότητα; τόν είχα ρωτήσει.
-- Ελπίζω ναί, μού απάντησε.
Όταν είδε ότι γνώριζα αρκετά γιά τήν γιόγκα, μού είπε ότι καί αυτός είναι ένας Γιόγκι. Ότι έκανε ασκήσεις Κρίγια Γιόγκα καί ότι είχε σάν δάσκαλο τόν Παραχάμσα Γιογκανάντα.
Δέν είχα δώσει τότε, ιδιαίτερη σημασία στίς μυστικές αυτές διασυνδέσεις. Αργότερα, όταν είχα γνωρίσει τόν π. Παϊσιο, καί βρέθηκα πάλι σέ κάποιο νέο σεμινάριο τού Mind Control  στήν Θεσσαλονίκη, είχα σκεφθεί,
" Άρα γε είναι σωστό αυτό, πού τώρα κάνω; "
Σκέφθηκα πάλι, τά όσα μού είχε πεί ό π. Παϊσιος, καί είπα από μέσα μου,
-- Γέροντα, άν αυτό είναι κακό, εμπόδισέ το! Μή επιτρέψεις νά γίνει τό σεμινάριο...
Μετά ήλθαν οί γνωστοί, κάποιες κοπέλες, καί ξεχάσθηκα τελείως. Τό σεμινάριο άρχιζε...
Ξεκινήσαμε φωνάζοντας δυνατά τό ΟΜ..., τόν ιερό ήχο σύμφωνα μέ τήν Ινδουϊστική διδασκαλία, γιά νά καθαρίσει, όπως λένε, ή ατμόσφαιρα από παρεμβάσεις πνευμάτων.
Τό σεμινάριο προχωρούσε αλλά οί παλιοί μαθητές άρχισαν νά δυσανασχετούν. Οί ψίθυροι καί ή αγανάκτηση μεγάλωναν. Κάτι δέν πήγαινε καλά, πού δέν μπορούσαν νά τό προσδιορίσουν. Έβλεπαν κάποια πνευματικά "εμπόδια " στίς ασκήσεις διαλογισμού τους. Κάποιοι σηκώθηκαν καί διαμαρτυρήθηκαν  στόν δάσκαλο...
-- Υπάρχει ή δέν υπάρχει πνευματική " κάλυψη " σ΄ αυτό τό σεμινάριο; ρωτούσαν έντονα.  Στούς νέους μαθητές, ή ερώτηση αυτή φάνταζε  ακαταλαβίστικη.
Τί πάει νά πεί,  πνευματική κάλυψη;  Νά μάς καλύψει από τί;... Υπάρχει κανένας κίνδυνος εδώ μέσα; Ποιός μάς απειλεί;
Ό Πώλ Γρίβας μέ κοίταζε ενοχλημένος. Ήξερε, τήν έστω κάποια χριστιανική θέση μου καί είχε τίς υποψίες του.
Ρωτούσαν οί νέοι τί συμβαίνει, καί οί παλιοί μάσαγαν τά λόγια τους...
Εν τέλει τό σεμινάριο διακόπηκε. Ό Πώλ Γρίβας ανακοίνωσε ότι ό ίδιος δέν μπορεί νά συνεχίσει. Θά ειδοποιούσε νά έλθει από τήν Αθήνα μιά παλιά μαθήτριά του, ή Μαρία, γιά νά συνεχίσει αυτή στήν θέση του.
Θυμήθηκα πάλι τόν π. Παϊσιο καί αυτό πού είχα, ενδόμυχα, παρακαλέσει.
Νά μή αφήσει νά γίνει τό σεμινάριο αυτό, άν όλα όσα γίνονται εδώ μέσα, δέν τά θέλει ό Θεός.
                    
              ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ  ΔΑΙΜΟΝΕΣ...
Προσπάθησα νά προσευχηθώ μυστικά στόν Χριστό. Παρακάλεσα πάλι τόν Γέροντα,
 " Άν ή συγκέντρωση αυτή είναι γιά κακό, ξεσκέπασε τά πράγματα στά μάτια μου..."
Ήλθε  τήν άλλη μέρα πράγματι, ή Μαρία. Ήταν μία συμπαθητική κοπέλα γύρω στά 30.
Σέ μιά στιγμή , καί ενώ είμαστε βυθισμένοι σέ " επίπεδο αυτοϋπνωσης  Άλφα" σχηματίζοντας μέ τόν νού μας εικόνες από τήν φωνή τής Μαρίας πού μάς καθοδηγούσε, συνέβη κάτι τό περίεργο.
Αντί νά βλέπω, αυτά πού έλεγε ό δάσκαλος, δηλαδή ή  Μαρία, έβλεπα καταπρόσωπο έναν δαίμονα!
Μέ ουρά καί κέρατα όπως σέ κάποιες αρχαίες εικόνες βλέπουμε. Έκανε μάλιστα αστείες γκριμάτσες, χωρίς απειλή, φιλικές θά έλεγα...  Άν είναι ποτέ δυνατόν!!
Ξαφνιάστηκα από τήν παρεμβολή. Τόν ξαναείδα αρκετές φορές στήν διάρκεια τής άσκησης. Στό τέλος, ρώτησα τήν Μαρία, περιγράφοντάς της τά γεγονότα,
-- Τί συμβαίνει; γιατί μού παρουσιάσθηκε ό δαίμονας; τήν ρώτησα.
Χαμογέλασε μέ συμπάθεια καί είπε,
--Φαίνεται ότι τά κύτταρά σου έχουν τέτοια πόλωση, ώστε νά έλκουν...
Έλεγε δηλαδή ότι είχα εσωτερική "κυτταρική συγγένεια" μέ τόν... διάβολο. Απόρησα!
--Καλά, λέω, στόν Χριστό τότε γιατί εμφανιζόταν, είχε κι΄ Αυτός συγγένεια;
Βρέθηκε σέ αμηχανία.
--Κάνεις δύσκολες ερωτήσεις μού είπε.
  Πρίν απομακρυνθεί από κοντά μου ωστόσο, παραδέχθηκε ότι πράγματι στίς ασκήσεις αυτές, γίνονται καί εμφανίσεις δαιμόνων...
 Ή ίδια, είχε μαθητεύσει σέ έναν δάσκαλο στήν Γαλλία πού τήν είχε βοηθήσει πολύ. Τόν έβλεπε 4-5 φορές τόν χρόνο, μού έλεγε, καί τού έδινε όλα της τά λεφτά. Χρήματα πού έβγαζε από τά σεμινάρια, δουλεύοντας μέχρι καί 12 ώρες τήν μέρα, παρ΄ όλο πού φαινόταν έξυπνη κοπέλα. Ήταν καί τελειόφοιτος Νομικής. Δέν μπόρεσα τελικά νά καταλάβω τήν σχέση πού είχε μέ τόν δάσκαλό της. Τής έπαιρνε όμως όλα τά χρήματα. Δούλευε δηλαδή σάν σκλάβα γι΄ αυτόν...
Έκανα μία σύγκριση.
 Ό π. Παϊσιος, ήταν τό άκρο αντίθετο. Κοιτούσε νά δώσει, όχι νά πάρει.
Πάμπτωχος ό ίδιος, μ΄ ένα τριμμένο καί μπαλωμένο ράσο, μοίραζε τά πάντα, στά πνευματικά του παιδιά καί σέ όλον τόν κόσμο. Χώρια οί νηστείες του, οί προσευχές του στόν Θεό γιά τό πρόβλημα κάθε ανθρώπου, τά ξενύχτια καί οί αγρυπνίες του γιά όλους τούς πονεμένους καί καταφρονεμένους τού κόσμου τούτου...
Μετά από καιρό ρώτησα τόν π. Παϊσιο στό Άγιο Όρος, άν είχε " ιδεί " , άν είχε ακούσει εκείνη τήν προσευχή μου τότε, στό σεμινάριο τής Θεσσαλονίκης, καί είχε απλώσει " χέρι βοήθειας".
-- Θά σέ άφηνα χωρίς βοήθεια, βρέ; μού είχε απαντήσει χαμογελώντας...!
 

ΙΜΑΛΑΪΑ ! 
                   ΣΤΟ ΑΣΡΑΜ ΤΟΥ BABAJI...
Τό νά ταξιδέψει κανείς στήν Ινδία δέν είναι εύκολο πράγμα. Πέρα από τά συνήθη προβλήματα γλώσσας, παρεξηγήσεων, καί λανθασμένων πληροφοριών, τά πράγματα εκεί είναι ακόμη πιό δύσκολα. Στήν διάρκεια τών 800  περίπου χιλιομέτρων πού έκανα, από τήν μία άκρη τής Ινδίας στήν άλλη, γιά νά συναντήσω τόν γκουρού Babaji, τόν  "δάσκαλο τών δασκάλων " , δέν είχα καί πολλά εμπόδια. Πολλοί μαθητές του μέ είχαν τότε εξυπηρετήσει.
Αυτός ό γκουρού είχε εμφανισθεί στήν περιοχή εκείνη, στά 20 του χρόνια, σχεδόν από τό πουθενά. Τόν είχαν βρεί κάποιοι βοσκοί νά διαλογίζεται μέ κλειστά τά μάτια, γιά κάπου  40 ημέρες. Όταν άνοιξε τά μάτια του τόν ρώτησαν ποιός είναι, καί απάντησε " ό Babaji" . Γέλασαν, καί δέν τόν πίστεψαν. Αποτραβήχτηκε στά βουνά, σ΄ έναν αρχαίο ναό, καί στά χρόνια πού πέρασαν μαζεύτηκαν κοντά του κι΄ άλλοι γιόγκι, στήν περιοχή Χαλτβανί τών Ιμαλαϊων.
...........
Τόν συνάντησα, καθώς τά πλήθη τόν επευφημούσαν. Ήταν γύρω στά 30, μέ κατάμαυρα μαλλιά μέχρι τούς ώμους, παχύς, γύρω στά 140 κιλά, στό 1,70 ύψος. Ήταν ντυμένος μέ πολύτιμα ρούχα καί φορούσε γούνινες μπότες φερμένες από τήν Δύση. Έδειχνε ευχαριστημένος από τίς επευφημίες, τίς δοξολογίες, καί τά προσκυνήματα τού πλήθους πού τού έκαναν, θεωρώντας τόν εαυτό του έναν σαρκωμένο θεό!
Όλη ή παρέα μου είχε μείνει αποσβολωμένη από τήν παρουσία του. Δέν είχε τίποτα τό ανθρώπινο!
Τόν έβλεπα, σέ 5 μέτρα απόσταση,  καί μάς γέμιζε τρόμο. Από τά μάτια του, ίδια μαύρα κάρβουνα, ξεπηδούσε  ενέργεια αλλόκοτη, δαιμονική, πού μάς φόβιζε. Δέν τόν προσκυνήσαμε παρ΄ όλες τίς προτροπές γιά προσκύνηση, πού  οί συνοδοί του μάς έκαναν...
...Μπροστά του πήγε  ένας άνθρωπος μέ δώρα, πού έδειχνε νά τόν λατρεύει.
Τότε ό Babaji στύλωσε τά μάτια επάνω του, μέ δύναμη. Ό άνθρωπος έγινε σάν κολόνα, κι΄ άρχισε νά τρέμει καί νά χοροπηδά επί τόπου, μέ αφύσικο τρόπο, μουγκρίζοντας δυνατά σάν γελάδα... Τί μούγκρισμα ήταν αυτό!
Ό γκουρού, τόν κράτησε έτσι γιά ένα λεπτό, τόν άφησε από τό βλέμμα του, καί  μετά τόν " ξανάπιασε " πάλι, πιό δυνατά τώρα! Είχαμε μείνει άφωνοι καί έκπληκτοι.
 Ό άνθρωπος κουνιόταν εκεί μπροστά μας σάν κομπρεσέρ, καί μούγκριζε πολύ δυνατά, σάν βόδι... Στό τέλος τόν " άφησε " από τό δαιμονικό βλέμμα του καί ηρέμησε.
Βγήκε μιά κοπέλα μετά από δίπλα του, καί μίλησε στό πλήθος. Είπε, ότι ό Babaji μόλις τώρα χάρισε τήν " φώτιση " σ΄ αυτόν τόν άνθρωπο!!!
Προφανώς, δαιμονική φώτιση...
Σύμφωνα μέ τόν Ινδουϊσμό, γιά νά φθάσει κανείς στήν φώτιση, τό Σαμαντί  όπως λένε, χρειάζονται πολλές προσπάθειες καί πολλές μετενσαρκώσεις.
Όμως, όλα αυτά ό Babaji τά είχε " χαρίσει " σ΄ αυτόν τόν άνθρωπο, μέσα σέ λίγα λεπτά...
Αλήθεια, ήταν ποτέ δυνατόν αυτός ό άνθρωπος, αυτό τό θρήσκευμα, αυτές οί κατάφωρα δαιμονικές καταστάσεις νά έχουνε σχέση ποτέ, μέ τόν αληθινό Θεό;
Μέ τόν Θεό τής χαράς, τής αγάπης, καί τής συμπάθειας πρός τόν άνθρωπο!
       NO QUESTIONS, HERE! GET OUT...
Μάς είχαν επανειλημμένως πλησιάσει νά πάμε νά προσκυνήσουμε τόν  "μεγάλο" γκουρού. Δέν τούς άρεσε ή συμπεριφορά μας. Μάς είπαν νά τά μαζέψουμε καί νά φύγουμε...
Είχα πέσει σέ δίλημμα. Νά φύγω; Είχα κάνει χιλιάδες χιλιόμετρα νά έλθω εδώ,  νά ερευνήσω πώς έχουν τά πράγματα μέ τίς θρησκείες τής Ανατολής.
Δέν θά έφευγα τώρα, μέ άδεια χέρια.
Ζήτησα νά ιδώ τόν γκουρού. Μέ δέχθηκε μέ δυσκολία. Καθώς έμπαινα στήν αυλή του, έκανα τόν σταυρό μου καί ζήτησα τήν βοήθεια τού Χριστού. Δέν ξέρω τί είχα πάθει μέ τό μυαλό μου αφ΄ ότου είχα πατήσει εδώ, στό άσραμ τού Babaji.
Έφτασα δίπλα του, στά δύο μέτρα απόσταση. Νόμιζα ότι θά συζητούσαμε...
Μέ κοίταξε άγρια...φοβισμένα...καί μέ αηδία. Μάζεψε τά παχουλά πόδια του στρέφοντας δίπλα τό πρόσωπό του. Σάν νά μήν ήθελε νά μέ δεί, σάν νά φοβόταν πού μ΄ έβλεπε. Στρίγκλισε δυνατά!
--Get out ! (Φύγε )
Τά έχασα ακόμα πιό πολύ. Τόν κοίταξα μέ απορία.
--Get out ! στρίγκλισε δυνατότερα.
--Only one question... ( Μόνο μιά ερώτηση ), είπα.
--No questions, here ! Get out... ( Δέν έχει ερωτήσεις εδώ. Φύγε...)
Έκανα μεταβολή καί έφυγα ζαλισμένος. Οί απορίες μέσα μου δυνάμωναν. Τί τόν φόβιζε πάνω μου;
Ένα ήταν σίγουρο!
Κάποιες προσευχές στόν Χριστό, στόν αληθινό Θεό, ασφαλώς τόν εμπόδιζαν...
 
      ΔΥΟ  ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΑ  ΚΟΙΝΟΒΙΑ...
Τό κοινόβιο τού Σρί Αουρόμπιντο βρισκόταν στά προάστια τού Νέου Δελχί. Διέθετε δημοτικό σχολείο, Γυμνάσιο, καί Λύκειο γιά τήν ανώτερη κάστα. Νοίκιαζαν καί δωμάτια γιά τούς τουρίστες, όπως εγώ. Πολλά από τά μέλη τού άσραμ ήσαν Δυτικοί.
Έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όταν έμαθαν ότι έχω σπουδάσει Φυσικός καί ότι θά μπορούσα νά δουλέψω καθηγητής εκεί πέρα. Συζητήσαμε αρκετά γιά τόν Babaji.
" Πώς μπορεί νά ισχυρίζεται ότι είναι, ό Θεός; " , μού έλεγαν.
Αυτοί, ακολουθούσαν τόν γκουρού Αουρόμπιντο. Συζητούσα αρκετά μ΄ έναν Ολλανδό πού βρισκόταν στό άσραμ. Είχε αρχίσει από Προτεστάντης, καί είχε αλλαξοπιστήσει καταλήγοντας τελικά στόν Ινδουϊσμό. Δέν τόν ενδιέφερε ή Ορθοδοξία, ούτε ήθελε καί νά τήν μάθει...Προσπαθούσε νά μέ πείσει γιά τόν Ινδουϊσμό.
-- Μά, πώς είναι δυνατόν νά υπάρχουν τόσοι πολλοί θεοί; τού έλεγα.
Δέν είχε καμμιά εμπειρία από τό Άγιο Πνεύμα, από τήν χάρη τού Χριστού, από τά μυστήρια, τούς ψαλμούς, καί τήν Ορθόδοξη Εκκλησία. Στό τέλος άρχισε νά μού μιλά γιά τούς Σούφι, ένα μουσουλμανικό μυστικό τάγμα...Πώς νά συνεννοηθείς τώρα;
.........
Μετά από ένα μακρύ ταξίδι μέ τρένο έφθασα μόνος μου στό δεύτερο κοινόβιο πού ήταν στό Μονγκύρ. Δυστυχώς, ό Σατυανάντα έλειπε στήν Αυστραλία. Άν ήθελα, θά μπορούσα  νά μείνω εκεί πληρώνοντας κάποια χρήματα. Έπρεπε όμως νά τούς παραδώσω χρήματα, διαβατήριο, εισιτήρια. Μού έδωσαν ένα άθλιο δωμάτιο μέ ένα κρεβάτι φτιαγμένο από σανίδες. Πάνω του είχαν ένα λιγδιασμένο, βρώμικο στρώμα.
Μού λέγανε ότι υπήρχε κι΄ ένας Έλληνας εκεί. Μόνο πού ήταν...Άγγλος. Ήταν ηλεκτρονικός τό επάγγελμα, καί είχε έλθει ξεγελασμένος όπως έλεγε, από μία υπεύθυνη κ. Μπ...τού άσραμ Σατυανάντα πού υπάρχει στήν Αθήνα.
Παραπονιόταν σχετικά...
-- Στήν Ελλάδα, μάς έλεγαν νά κάνουμε υγιεινή διατροφή μέ φρούτα, καί εδώ μάς έχουνε μπουκώσει κάθε μέρα ρύζι..., έλεγε δυσαρεστημένος.
Είχε έλθει στήν Ινδία καί μή έχοντας εισιτήριο επιστροφής παρέμενε σάν φυλακισμένος εδώ. Δέν τόν αφήνανε νά βγεί καθόλου έξω, μέ διάφορα προσχήματα...
Πρόεδρος τού άσραμ ήταν ό Νιράνζαν, ένα εικοσάχρονο παιδί. Τού έκαναν απόλυτη υπακοή όλοι οί άλλοι. Ήταν αδύνατος, άσχημος, μέ ξυρισμένο κεφάλι.
Καθώς μού μιλούσε, μιά περίεργη δαιμονική επίδραση άρχισε νά πέφτει επάνω μου. Μού θύμιζε τό  "ψάξιμο " πού κάναμε σέ άλλα πρόσωπα τότε, στό Silva Mind Control...
Δυό μέρες αργότερα τού έπιασα πάλι συζήτηση.
--Τί γνώμη έχεις γιά τούς Χριστιανούς; γιά τούς Ορθόδοξους μοναχούς; τόν ρώτησα.
--Είναι κι΄ αυτοί σ΄ ένα πνευματικό μονοπάτι, απάντησε, αλλά χαμηλού επιπέδου...
Είχα αρκετές Χριστιανικές εμπειρίες καί δέν συμφώνησα.
--Όχι, τού είπα. Διαφωνώ! Επίτρεψέ μου νά σού εξηγήσω...
Ενοχλήθηκε..  Έφυγε από κοντά μου καί δέν κουβέντιασε ποτέ πάλι μαζί μου.
Αργότερα, όταν ήλθα κι΄ εγώ στόν σωστό Χριστιανικό δρόμο, σκέφθηκα πάλι τά λόγια τού γκουρού Νιράνζαν, λέγοντας στόν εαυτό μου,
-- Ακούς; ό γέροντας Παϊσιος, ένας άξιος εκπρόσωπος τού Ορθοδόξου μοναχισμού, νά είναι " χαμηλού επιπέδου..."
Ό γέροντας Παϊσιος, πού μπορούσε νά φωνάξει έναν άγνωστο μέ τό όνομά του, πού ήξερε τά οικογενειακά σου χωρίς ποτέ νά έχετε πάλι συναντηθεί, πού μπορούσε νά μετακινηθεί σωματικά καί  νά "βγεί " από τό Άγιο Όρος, γιά νά βρεθεί στιγμιαίως στήν Μακεδονία, στήν Θεσσαλονίκη, στήν Ήπειρο...,  αυτός, γιά εκείνον τόν γιόγκι, ήταν...χαμηλού επιπέδου!
Υπέρμετρη υπερηφάνεια...
Θυμάμαι ακόμη, κάποια μέρα πού προσευχόμουν μέ τό κομποσχοίνι στό χέρι. Κάτι αόρατο μέ πλησίασε. Από προηγούμενες εμπειρίες μου κατάλαβα τόν κίνδυνο. Ξαφνικά, τό δεξί μου χέρι πού κρατούσα τό κομποσχοίνι, τινάχτηκε απότομα επάνω.
Μόνο του!
Τήν ίδια στιγμή άκουσα ένα φτερούγισμα!
Τό άκουσα δυνατά, δίπλα μου, σάν κάτι νά φεύγει πετώντας. Βγήκα τρέχοντας στόν διάδρομο, πέφτοντας πάνω στόν Νιράνζαν.
--Τί συμβαίνει; τού φώναξα. Τί είναι αυτά πού γίνονται εδώ; Εσύ τά κάνεις αυτά;
--Μή φοβάσαι, μού είπε. Τό μέρος εδώ είναι πολύ...ενεργειακό. Βάλε καί τήν ενέργεια τών γκουρού, βάλε καί τήν ενέργεια τών σουάμι...καί καταλαβαίνεις τώρα...
Ήτανε ενέργεια δαιμόνων καί αυτό ήταν ξεκάθαρο...
Από:  www.kivotos.1821.gr


Σάλπισμα σωτηρίας

Περισσότερα >>

Αγιά Σοφιά και Κωνσταντινούπολη
Σύντομα κοντά σας.... ...
Περισσότερα >>