www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Νεοειδωλολατρία

"Ενα από τά σύγχρονα παρακλάδια τοΰ αποκρυφισμού και τής Νέας Εποχής είναι και ή νεοειδωλολατρία ή ό νεοπαγανισμός. Πρόκειται γιά ένα πολυποίκιλο θρησκευτικό μόρφωμα, πού προσπαθεί ν' αναβιώσει τίς "φυσικές θρησκείες" κάθε χώρας, δηλαδή τίς πανάρχαιες τοπικές θρησκευτικές δοξασίες. Ώς στόχο του προβάλλει τήν "απελευθέρωση" τοϋ ανθρώπου άπ' όλα τά "κυρίαρχα πνευματικά κατεστημένα" (και ιδιαίτερα από τό χριστιανισμό), τά όποια τόν "καταπιέζουν", και τήν έπαναστροφή του στή "θεά Φύση" και στις προγονικές πνευματικές του ρίζες. Γεννήθηκε στή Δύση και πέρασε και στην Ελλάδα μέ τό σύνθημα: "Επιστροφή στην πατρώα θρησκεία, στην ευγενέστερη θρησκεία πού δημιουργήθηκε ποτέ"! Δεκάδες σωματεία μέ "άρχαιολατρικό" χαρακτήρα και εντυπωσιακές επωνυμίες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Τά μέλη τους παρουσιάζονται ώς λάτρεις τοΰ αρχαιοελληνικού πολιτισμού, αποφεύγουν, ωστόσο, με επιμέλεια κάθε άναφορά στους μονοθεΐζοντες αρχαίους σοφούς συγγραφείς Ξενοφάνη, Ηράκλειτο, Ευριπίδη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη κ.ά., οι όποιοι, όπως είναι γνωστό, απέρριψαν χλευάζοντας τή θρησκεία τοΰ Δωδεκαθέου. Καθετί τό χριστιανικό ερεθίζει υπερβολικά τους νεοειδωλολάτρες, γι' αυτό επιτίθενται μέ χυδαίες εκφράσεις εναντίον τοΰ Χριστού καί της Εκκλησίας μας, συκοφαντώντας την γιά δήθεν "ανείπωτα εγκλήματα της κατά τοΰ Ελληνισμού". Πολεμούν μέ λύσσα τις "Αγιες Γραφές, καί κυρίως τήν Παλαιά Διαθήκη, ώς "ανθελληνικές", ενώ αποκαλούν ειρωνικά τους χριστιανούς "έβραιόδουλους", "παραμυθολόγους", "λειψανολάτρες", γιά νά μήν αναφερθούμε σέ άλλους βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Κατηγορούν τό Βυζάντιο σάν τήν "πιό σκοτεινή καί εφιαλτική περίοδο της ιστορίας", άποσιωπώντας εσκεμμένα πώς, χάρη στον μεγάλο πολιτισμό του, διασώθηκε ή αρχαιοελληνική μας κληρονομιά.  Οι αρχές, ή ηθική καί ή κοσμολογία τους άπηχοΰν άπόλυτα τή σύγχρονη συγκρητιστική καί πανθεϊστική "θεολογία" της Νέας Εποχής. Δεν δέχονται καμιάν έξωκοσμική ύπαρξη (Θεοΰ, πνευμάτων, ψυχής), απορρίπτουν τη διάκριση καλού καί κακού, δέν υπάρχουν γι' αυτούς "ηθικά δεσμά", πιστεύουν στό κάρμα (μοίρα), στή μετενσάρκωση, στον πνευματισμό, στή μαγεία καί στις σύγχρονες τεχνικές της μαντείας.
Οι περισσότερες από τις νεοειδωλολατρικές ομάδες έχουν συστήσει από κοινού καί τήν "εκκλησία" τους, τή "Μεγάλη Εθνική Εκκλησία των Ελλήνων". Τις ιδέες τους, τις προωθούν τόσο μέσω δεκάδων καλαίσθητων περιοδικών όσο καί, κυρίως, μέσω τηλεοπτικών καί ραδιοφωνικών εκπομπών, οι σταθμοί τών οποίων τους ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες. Επισκέπτονται αρχαιολογικούς χώρους, όπου επιδίδονται σέ λατρευτικές τελετές καί προσευχές προς τους ολύμπιους ψευτοθεούς.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία οτι πίσω από τά νεοειδωλολατρικά αυτά φαινόμενα κρύβονται τά πονηρά πνεύματα, όπως, άλλωστε, συνέβαινε καί σέ ολα τά παλαιά ειδωλολατρικά θρησκεύματα. Φτάνει ν' ανατρέξουμε στην πρώιμη εποχή τοϋ χριστιανισμού, γιά νά δοϋμε τους αναρίθμητους άγιους μάρτυρες, θύματα της ειδωλολατρικής θηριωδίας, ν' αποδεικνύουν με τή θυσία καί τά θαύματα τους οτι τά είδωλα ήταν κατοικίες των πονηρών πνευμάτων καί οτι ή λατρεία των ολύμπιων ψευτοθεών ήταν ουσιαστικά λατρεία τών δαιμόνων. "Εγραφε χαρακτηριστικά ό άγιος Κυπριανός: «Τά είδωλα είναι δαίμονες καί οι θυσίες προς τους θεούς είναι καταραμένες καί μολυσμένες, ένώ τά θυσιαστήρια τών ειδωλολατρών είναι θυσιαστήρια τοϋ σατανά».
 


Γ΄ ενότητα
ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ - ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ
Τι σημαίνει να έχεις, ή ν ...
Περισσότερα >>
Δ΄ ενότητα
Τι είναι ή ανθρωπινή απάθεια;
 
Ερώτη ...
Περισσότερα >>