www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
ΣΑΛΠΙΣΜΑ    ΣΑΛΠΙΣΜΑ

ΣΑΛΠΙΣΜΑ    ΣΑΛΠΙΣΜΑ

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Mέγα Θαύμα στη Συρία

Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
'ΟΉγούμενος τής 7.Μονής των Ποιμένων παρά τήν Βηθλεέμ π.Ίγνάτιος έδωσε συνέντευξη, Δευτέρα 28.3.2005, σέ Έκκλ. Ραδιοφωνικό Σταθμό και είπε τά έξης
γιά ένα μεγάλο θαύμα της Παναγίας.

Τόν Δεκέμβριο του 2004 παρουσιάστηκε στά μέσα μαζικής ενημέρωσης ένας βαθύπλουτος Σαουδάραβας καί διηγήθηκε τό έξης συγκλονιστικό γεγονός, πού έζησε ό ίδιος καί άλλαξε όλη του τη ζωή. Τό είπε στην τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο, κυκλοφόρησε καί σέ εφημερίδες, περιοδικά καί φυλλάδια σέ όλη τη Σαουδαβική Αραβία, Συρία, Παλαιστίνη
καί τις άλλες γειτονικές Χώρες.Πρίν άπό χρόνια παντρεύτηκε μία πλούσια μουσουλμάνα, αλλά στείρα. Πέ­ρασε αρκετός καιρός χωρίς να άποκτήσουνε παιδιά, παρόλο πού ξόδεψαν πολλά χρήματα σέ διάφορους γιατρούς. Οι γονείς του τόν παρακινούσαν νά παντρευτεί καί άλλην, άφοϋ ό νόμος τους επιτρέπει νά έχουν μέχρι καί τέσσερεις γυναίκες.Εκείνος πολύ στενοχωρημένος πήρε τή σύζυγο του σέ ταξίδι αναψυχής στή Συρία, γιά νά διασκεδάσουν καί νά ξεχαστούνε λίγο. Νοίκιασαν μία λιμουζίνα μέ οδηγό ξεναγό, καί τοϋ ζήτησαν νά τους πάει σέ όλα τά κοσμικά αξιοθέατα της Χώρας. Ό Όδηγός πρόσεξε στό ζευγάρι πού ξεναγούσε μία πικρία καί θλίψη στά πρόσωπα τους. "Επιασαν τή κουβέντα καί κάποια στιγμή πήρε τό θάρρος καί τους ρώτησε: «Γιατί δέν φαίνεστε ευχαριστημένοι; Μήπως φταίω έγώ; Μήπως δέν σας αρέσει κάτι στην ξενάγηση κατά τήν περιήγηση μας»;Εκείνοι τότε τοΰ ανοίχτηκαν καί τοϋ αποκάλυψαν τό πρόβλημα της άτε-κνίας τους. Όποτε ό μουσουλμάνος ξεναγός τους εϊπε: «Έδώ στή Συρία οι Όρ-θόδοξοι Χριστιανοί έχουν τό Μοναστήρι της Σεϊντέναγιας (αραβική λέξη, πού σημαίνει Δέσποινα-Κυρία), καί πολλοί άτεκνοι καταφεύγουνε στή θαυματουρ­γική της Εικόνα. Έκεΐ δίνουν άπό τό φυτίλι τοϋ καντηλιοϋ τής Εικόνας, πού τό τρώει ό ενδιαφερόμενος, καί ύστερα ή «Μαρία» των Χριστιανών πραγματοποιεί τό αϊτημά του ανάλογα μέ τήν πίστη του».

Μόλις τ' άκουσαν αυτό, «πήγαινε μας έκεϊ», τοϋ λεν ενθουσιασμένοι ό Σαουδάραβας καί ή γυναίκα του, «στή Σεϊντέναγια, τή Δέσποινα των Χριστιανών καί, αν αποκτήσουμε παιδί, θά ξαναέρθω καί θά προσφέρω 20.000 δολλάρια σέ σένα καί 80.000 στό Μοναστήρι». Πήγανε λοιπόν στή Μονή, έκαμαν ό,τι τους υπέδειξαν, γύρισαν στή Χώρα τους, καί λίγο αργότερα βρέθηκε ή γυναίκα του έγκυος. Καί σέ μερικούς μήνες γέννησε ένα χαριτωμένο καί υγιέστατο αγοράκι. Ή Παναγιά μας θαυματούργησε ακόμα μιά φορά. Μόλις γεννήθηκε τό μικρό, ό Σαουδάραβας έσπευσε νά πραγματοποιήσει τό τάξιμο πού είχε κάνει.Τηλεφώνησε λοιπόν στον ϊδιο οδηγό, νά τόν παραλάβει άπό τό αεροδρόμιο τής Δαμασκού. Εκείνος όμως, πανούργος καί κακός, ειδοποίησε άλλους δύο φί­λους του νά πάνε μαζί στό αεροδρόμιο, νά παραλάβουν τόν πλούσιο Σαουδάρα-βα, αλλά γιά νά τόν ληστέψουν καί νά τόν δολοφονήσουν. "Ετσι, θά έπαιρναν όλα του τά χρήματα καί θά τά μοιράζονταν οι τρεις τους.

Πήγανε λοιπόν, τόν πήραν άπό τό αεροδρόμιο καί στό δρόμο, χωρίς ό ά­μοιρος νά υποψιάζεται τί επρόκειτο νά συμβεί, τους είπε μέ μεγάλη χαρά ότι θά έδινε καί στους άλλους δυό άπό 10.000 δολλάρια. "Αλλά αυτοί άλλαξαν πορεία καί, αντί γιά τό Μοναστήρι τής Παναγιάς, πήγαν σέ μέρος ερημικό, όπου τόν έσφαξαν καί τόν κατακομμάτιασαν. "Εκοψαν πρώτα τό κεφάλι του, καί ύστερα έκοψαν καί τά χέρια καί τά πόδια του. "Ομως τους τύφλωσε ή φοβερή αυτή εγκληματική ενέργεια καί, αντί νά τόν πετάξουν έκεΐ, τόν έβαλαν στό πίσω μέρος τοϋ αυτοκινήτου, άφοϋ πήραν όλα του τά χρήματα καί ό,τι πολύτιμο είχε πάνω του, καί ξεκίνησαν γιά νά πάνε σέ ένα άλλο μέρος, γιά νά τόν πετάξουν εκεί.


Aλλα στον εθνικό δρόμο τους χάλασε ή λιμουζίνα, καί στάθηκαν στή μέση τοϋ δρόμου γιά νά δοϋνε τί συνέβη καί γιατί σταμάτησε ή μηχανή. Σέ λίγο ένας περαστικός τους είδε καί κατέβηκε νά τους Βοηθήσει. Aλλα εκείνοι, φοβούμενοι μήπως γίνει αντιληπτό τό φοβερό τους έγκλημα, προσποιήθηκαν ότι δέν τρέχει τίποτα καί δέν χρειάζονται βοήθεια. "Ομως ό περαστικός αυτός πρόσεξε πώς στάζει αίμα κάτω άπ' τό πορτ-μπακάζ, καί πιό πέρα ειδοποίησε τήν αστυνομία, γιά νά πάει νά εξιχνιάσει τί συνέβαινε, διότι αυτοί οι τρεις τοϋ φάνηκαν ύποπτοι.

Έφτασαν οι αστυνομικοί, είδαν τό αίμα πάνω στην άσφαλτο καί διέταξαν ν' ανοιχτεί τό καπώ. Μόλις τό άνοιξαν, σηκώνεται ό Σαουδάραβας καί βγαίνει έξω ολοζώντανος καί υγιής· μέ αίματα βέβαια, αλλά ραμμένος! «Μόλις τώρα», τους είπε, «ή Παναγία έβαλε τις τελευταίες βελονιές στό λαιμό μου εδώ μπροστά», δείχνοντας μόνος του τό σημείο
στό καρύδι τοϋ λαιμού του, «άφοϋ πρώτα έρρα-ψε όλο μου τό σώμα»!


Ό εγκληματίας ταξιτζής καί οί συνεργοί του έχασαν τά λογικά τους καί τρελλάθηκαν. Δέθηκαν μέ χειροπέδες, οδηγήθηκαν σέ ψυχιατρικές φυλακές καί φώναζαν σάν δαιμονισμένοι: «Εμείς σέ σκοτώσαμε, έμεΐς σέ κομματιάσαμε, σοϋ κόψαμε τό κεφάλι, καί πώς έσύ τώρα ζεις»;;!! Ό Σαουδάραβας πήγε γιά πιστο­ποίηση αύτοϋ τοϋ λαμπρού θαύματος. Τόν είδαν ανώτεροι εμπειρογνώμονες, Ιατροδικαστές, αστυνομικοί καί βεβαίωσαν τό θαϋμα μέ υπογραφές. Φαινόταν φρεσκοσυναρμολογημένος. Τά ράμματα ήταν καί είναι φανερά.


Ό ίαθείς διεκήρυττε καί ομολογούσε: «μέ έρραψε ή Παναγία τών Χρι­στιανών καί μέ ανάστησε μέ τή δύναμη τοϋ Υιού της». Ύστερα κάλεσε όλους τους δικούς του τηλεφωνικώς, νά έρθουν στή Συρία. Πήγανε στό Μοναστήρι, ευχαρίστησαν τήν Θεοτόκο, τήν Σεϊδέναγια, ανέπεμψαν δοξολογίες καί δεήσεις θερμές καί, αντί 80.000 δολλάρια πού είχε τάξει, πρόσφερε 800.000 γιά τή μεγάλη ευεργεσία πού τοϋ έκανε ή Παναγιά μας.

Ό 'ίδιος σήμερα διηγείται συνεχώς τό συγκλονιστικό αυτό θαϋμα, καί αρχίζει πάντοτε λέγοντας, «όταν ήμουν μουσουλμάνος, μοϋ συνέβη αυτό κι αυτό...», δηλώνοντας έτσι ότι τώρα πλέον δέν είναι μουσουλμάνος, οΰτε αυτός οϋτε ή οικογένεια του. Αυτό τό θαϋμα τάραξε τίς Αραβικές Χώρες καί όλη τή Μέση Ανατολή,
δημιούργησε μεγάλο σάλο καί έκπληξη φοβερή.
«Ζεϊ Κύριος ό Θεός ημών, ό αληθινός καί μόνος Παντοδύναμος»!


Aπό τήν ίστοσελίδα:
www.pigizois.gr Δακτυλογράφηση: Ίερομ.πατήρ Μάξιμος
του Γέροντος Ιωσήφ, Τ.Θ. 49, Καρυές 63086, Αγ."Ορος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ. Κριτική της Θεωρίας του Δαρβίνου
Πριν αρχίσουμε την κριτική της θεωρίας του Δαρβίνο ...
Περισσότερα >>
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ. Συμπεράσματα από την κριτική του Δαρβινισμού
Ύστερα από την πλατιά έκθεση και τη σχεδόν βήμα-πρ ...
Περισσότερα >>