www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Πηγαί και βοηθήματα

ALEXANDER DENIS, Beyond Science, A. J. Holman Co., Philadelphia and N.Y., 1972.
ALLILUYEVA SVETLANA, Only one Year, transl. by P. Chavchavadze, Penguin Books, London 1971
VANDEL Α., La Genèse du Vivant, Masson, Paris 1968.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, Ν. Π., η Χριστιανική Πίστις εις τον αιώνα της Επιστήμης, έκδ. «ο Σωτήρ», έκδ. Δ’, Αθήναι 1982.
VERNET DANIEL, L’ Homme face à ses Origines. Le Probleme de l’ Evolution. La croisade du livre Chretien, Paris 1980.
—, Πίστη και Αθεϊσμός σήμερα, Ελληνική μετάφραση, Αθήνα 1982.
BROWN ALEC, In Search of Faith, 1943.
CAMUS ALB., O Επαναστατημένος Άνθρωπος, μτφρ. Τζούλιας Τσακίρη, έκδ. Μπουκουμάνη, Αθήναι 1971.
CARLES JULES, Les Origines de la Vie•ελλην. μτφρ: Η Προέλευσις της Ζωής, μτφρ. Χρ. Αλ. Ουζούνη, έκδ. Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι 1965.
CLARK, ROBERT E. D., Darwin: Before and After, Moody Press, Chicago 1967.
ΔΑΡΒΙΝΟΥ KAP. Η Καταγωγή του Ανθρώπου και η Σεξουαλική Επιλογή, μτφρ. Γ. Ν. Βιστάκη, έκδ. Αναγνωστίδη, Τομ. Β’, Αθήναι.
— Η Καταγωγή του Ανθρώπου και η Σεξουαλική Επιλογή, μτφρ. Β. Βασιλείου, έκδ. Γκοβόστη, Αθήνα.
— Η Καταγωγή τvν Ειδών, μτφρ. Ανδρ. Πάγκαλος, έκδ. Γκοβόστης - «Μπάϋρον», Αθήνα 1974.
DARWIN CHARLES, On the Origin of Species by means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life, Watts and Co., London 1907.
— La Descendance de l’ Homme et la Selection Sexuelle, Trad, par E. Barbier, ed. Schliecher freres, Paris 1874.
DARLINGTON, C. D., Darwin's Place in History, Blackwell, 1959.
DAVIS, L. M., The Bible and Science.
DAWKINS R., The Selfish Gene, Oxford University Press, 1975.
ΔΙΑΝΝΕΛΙΔΗ ΘΕΜ., Εκατό χρόνια από το θάνατο του Δαρβίνου. Εξέλιξη — Δαρβινισμός (Έκτακτος Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών της 16ης Νοεμβρίου 1982), Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, Τομ. 57, 3 982.
ELDREDGE Ν. & GOULD, S. J., Models in Paleobiology, T. J. Μ. Schopf (ed.), W. H. Freeman, 1972.
ELDREDGE N. & CRACRAFT J., Phylogenetic Pattern and Evolutionary Process, Columbia University Press, 1980.
GLICK, T. F., The Comparative Reception of Darwinism, Univ. of Texas Press, 1974.
GRASSE, P. - P., L' Evolution du Vένα nt, Albin Michel, Paris 1973.
— L' Homme en Accusation, Albin Michel, Paris.
— Εσύ, Ο μικρούλης Θεός! (Δοκίμιο για τη φυσική ιστορία του Ανθρώπου), μτφρ. Ν. Π. Παπαδόπουλος, έκδ. Ράππα, Αθήνα 1971.
GUIBERT J. et CHINCOLE L., Les Origines, έκδ. Η’, Paris 1928.
GUYENOT Ε., Les Problemes de la Vie, Bourquin, Geneve 1946.
HERBERT S., The Red Notebook of Charles Darwin, British Museum (Natural History), 1980.
HULL, D. L., Darwin and his Critics. The Reception of Darwin's Theory of Evolution, by the Scientific Community, Harvard University Press, 1973.
KEMPF, E. J., Psychopathology, 1921.
ΚΩΤΣΑΚΗ, ΔΗΜ. Δ., Η Προέλευσις της ζωής και η επιστήμη, έκδ. Β’, έκδ. «ή Ζωή», Αθήναι 1976.
LERNER, J. Μ., The Genetic Basis of Selection, John Wiley, N.Y. 1958.
ΜΑΡΞ - ΕΝΓΚΕΛΣ, Αλληλογραφία, Μέρος Β', μτφρ. Λ. Αποστόλου,
έκδ. «Μπάϋρον», Αθήναι 1975.
MAYNARD - SMITH, JOHN, The Theory of Evolution, Penguin Books,
Middlesex, England 1975. MAYR ERNST, Η Ανάπτυξη της Βιολογικής Σκέψης: Ποικιλομορφία, Εξέλιξη και Κληρονομικότητα, The Blecknap Press of Harvard University Press.
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ ΖΟΡΕΣ, Η Άνοδος και η Πτώση του Λυσένκο (οι συνέπειες του δογματισμού στην Επιστήμη) — Πρόλογος του Ζακ Μονό, μτφρ. Δανάης Μυλωνάκη, έκδ. Ράππα, Αθήνα 1971.
MONOD J., Le Hasard et la Necessity. Essai sur la Philosophie Naturelle de la Biologie Moderne, Le Seuil, Paris 1970.
MONO ΖΑΚ, Η Τύχη και η Αναγκαιότητα. Δοκίμιο για τη φυσική φιλοσοφία της νεότερης Βιολογίας, μτφρ. Ν. Π. Παπαδόπουλος, έκδ. Ράππα, Αθήνα 1971.
NOGAR I. REYMOND, The Wisdom of Evolution, 1966.
Du NOÜY LECOMTE, Human Destiny, A Mentor Book, Publ. by The New American Library, N. York 1947.
OSBORN, H. F., Evolution and Religion in Education, N.Y. 1926. ROSTAND J., L' Evolution des Especes; Histoire des Idees Transformisme, Hachette 1932.
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗ Ι., Θρησκεία και Επιστήμη• Δημώδης του Χριστιανισμού Απολογητική, εν Αθήναις 1898.
— Περί Γενέσεως του Ανθρώπου• Αρμονίαι Χριστιανισμού και Επιστήμης, εν Αθήναις 1893.
STANLEY, S. Μ., The New Evolutionary Timetable, Basic Books, 1981.
SUMNER TO-DAY, Selected Essays of W. G. Sumner, 1940.
THUILLIER P., Les Biologistes vont - ils prendre le Pouvoir? La Sociobiologie en Question, Edition Complexe, Paris 1981.
ΤΡΕΜΠΕΛΑ, ΠΑΝ. Ν., Απολογητικαί Μελέται, Τομ. Β’, έκδ. «ο Σωτήρ», Αθήναι 1969.
ΧΙΤΛΕΡ ΑΔ., Ο Αγώνας μου. Επίσης Hitler's Speeches, 2 Vols., USA, 1942.
WASHBURN, L. S., The Anthropology Today, Chicago 1950.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Ακτίνες, Η Δράσις μας, Επιστήμη και Πίστη, Συζήτησις. American Naturalist, La Recherche, Nature, New Scientist, Science, Scientific American, The North British Review, Third Way.ΤΖΟΣΟΥΑ ΜΠΕΛ
Ένας από τους καλύτερους βιολιστές στον κόσμο παίζ ...
Περισσότερα >>
Τέστ...
> Check this out: Περισσότερα >>