www.acapus.com Greek         Αγγλικά Last updated 23/12/2004    
    

    

Photo Album
Αναζήτηση

         
  
  
Μεταλλαγμένα

ΕΦΕΤ: Προσοχή στα τρόφιμα με ΓΤΟ ή ΓΤ

Πώς μπορεί να αναγνωρίσει ο καταναλωτής ότι ένα τρόφιμο περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ) ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένα συστατικά;
 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, από την πλευρά του, έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2000 έρευνα στα τρόφιμα και τις πρώτες ύλες που κυκλοφορούν, για το αν περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά ή οργανισμούς.
Από τους ελέγχους προέκυψε ότι το 5,7% των τροφίμων που ελέγχθηκαν το 2002 περιείχε γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Οσο για το 2003, σύμφωνα πάντα με τον ΕΦΕΤ, από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ελέγχων δεν προέκυψαν μη κανονικά δείγματα.
Πάντως, για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών και ασχέτως των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο κυβέρνησης και Ε.Ε., ειδικοί επιστήμονες του ΕΦΕΤ απαντούν στα σημαντικότερα ερωτήματα που αφορούν τα τρόφιμα με γενετικά τροποποιημένα συστατικά ή οργανισμούς.
Ερ.: Πώς μπορεί να αναγνωρίσει ο καταναλωτής ότι ένα τρόφιμο περιέχει γενετικά τροποποιημένο οργανισμό (ΓΤΟ) ή αποτελείται από γενετικά τροποποιημένα συστατικά;
Απ.: Ο καταναλωτής μπορεί να ενημερώνεται για την παρουσία ΓΤΟ ή ΓΤ συστατικών στα τρόφιμα από την επισήμανση των τροφίμων. Σύμφωνα με τους δύο νέους Κανονισμούς της Ε.Ε., απαιτείται να αναγράφεται στα προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από ΓΤΟ, ή περιέχουν συστατικά που παράγονται από ΓΤΟ, ή ζωοτροφές που παράγονται από ΓΤΟ ότι «παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο συστατικό» ή «περιέχουν γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό». Η επισήμανση των ΓΤ προϊόντων είναι υποχρεωτική και απαιτείται ανεξάρτητα αν ανιχνεύεται το γενετικά τροποποιημένο DNA ή η γενετικά τροποποιημένη πρωτεΐνη.
Εξαιρούνται τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές που περιέχουν υλικό το οποίο περιέχει, αποτελείται ή παράγεται από ΓΤΟ σε ποσοστό μικρότερο του 0,9% επί κάθε μεμονωμένου συστατικού του τροφίμου ή επί κάθε ζωοτροφής από την οποία συντίθεται, εφόσον η παρουσία αυτή είναι τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη.
Παραπλανητική θεωρείται η επισήμανση των τροφίμων που αναφέρουν ότι «δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένο οργανισμό».
Ερ.: Τι κάνει ο ΕΦΕΤ για να διασφαλίσει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας;
Απ.: Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη καλύψει τις περισσότερες υποχρεώσεις που δημιουργεί η εφαρμογή της νέας κοινοτικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα την:
1. Συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης νέων γενετικά τροποποιημένων τροφίμων.
Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη οργανώσει κατάλληλη υπηρεσία η οποία επεξεργάζεται τους φακέλους με τις αιτήσεις για κυκλοφορία νέων γενετικά τροποποιημένων τροφίμων που αποστέλλει η Ε.Ε. Η τελική εισήγηση του ΕΦΕΤ θα γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων-ΕΣΕΤ, το οποίο είναι γνωμοδοτικό όργανο του ΕΦΕΤ αποτελούμενο από ειδικούς επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Στην αξιολόγηση αυτή είναι απαραίτητη η συνεργασία των συναρμόδιων αρχών (Γενικό Χημείο του Κράτους, υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΥΠΕΧΩΔΕ). Μέχρι σήμερα έχουν αξιολογηθεί από τον ΕΦΕΤ όλες οι αιτήσεις για έγκριση κυκλοφορίας νέων προϊόντων, όπως ο αραβόσιτος Bt11, ΝΚ603, BtCRY1F 1507, το ρύζι LLRICE62 και η ελαιοκράμβη Ms8xRf3. Σε αυτές ο ΕΦΕΤ έχει τεκμηριώσει τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί με την έγκριση της κυκλοφορίας τους στην αγορά με τα υπάρχοντα δεδομένα.
Περισσότεροι έλεγχοι
2. Εντατικοποίηση των ελέγχων με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι επισημάνσεις των τροφίμων ανταποκρίνονται στο περιεχόμενό τους.
Ο ΕΦΕΤ, γνωρίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάζει η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, αλλά και της επιτακτικής ανάγκης διενέργειας ελέγχων, ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2000 εθνικό πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο συνεχίζεται έως σήμερα και στο πλαίσιο του οποίου έχουν ληφθεί περισσότερα από 300 δείγματα πρώτων υλών και τελικών προϊόντων που καταναλώνονται στην Ελλάδα.
Από τα αποτελέσματα του 2002 προέκυψε ότι το 5,7% των τροφίμων περιείχε γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Από τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του προγράμματος του 2003 δεν προκύπτουν μη κανονικά δείγματα. Το πρόγραμμα θα συνεχίζεται έτσι ώστε να υπάρχει πάντα μια σαφής αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τη συμμετοχή γενετικά τροποποιημένων συστατικών στα τρόφιμα αλλά και της αποτροπής προσπαθειών παραπλάνησης των καταναλωτών.
3. Τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας, δηλαδή τη δημιουργία των μηχανισμών που θα μπορούν να προσδιορίζουν την προέλευση των συστατικών των τροφίμων όπως και των μηχανισμών που θα επιτρέπουν την άμεση απόσυρση των τροφίμων από την αγορά σε περίπτωση προβλήματος. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβάνονται στους σχεδιασμούς των συστημάτων διασφάλισης υγιεινής που υποχρεωτικά πρέπει να τηρεί κάθε επιχείρηση τροφίμων σήμερα. Ο ΕΦΕΤ με τη δημιουργία του μητρώου των επιχειρήσεων τροφίμων θα μπορεί να διασφαλίσει τον έλεγχο σε όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας.
(Πηγή: "ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ" - 27/04/2004)

Η απειλή των μεταλλαγμένων
Τάνιας Γεωργιοπούλου
Πείραμα συνδέει τη θνησιμότητα ποντικιών με την κατανάλωση γενετικά τροποποιημένης σόγιας.
Ενα επιστημονικό πείραμα προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια γενετικά τροποποιημένων προϊόντων που κυκλοφορούν ευρέως, καθώς συνδέει τη θνησιμότητα των νεογνών ποντικών που χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματόζωα με την κατανάλωση μεταλλαγμένης σόγιας. Παράλληλα, η Ελβετία αποφάσισε διά δημοψηφίσματος πενταετές μορατόριουμ, την ίδια στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει και πιέζεται για νέες εγκρίσεις κυκλοφορίας μεταλλαγμένων επί ευρωπαϊκού εδάφους. Πάντως, η αντίδραση των καταναλωτών και των παραγωγών στα μεταλλαγμένα τρόφιμα παραμένει σθεναρή και αδιαπραγμάτευτη, όπως έγινε φανερό από τη Βαλκανική Συνδιάσκεψη εναντίον των μεταλλαγμένων που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Κροατία, την ΠΓΔM και την Ελλάδα.
Απλό πείραμα
Ρωσίδα επιστήμονας πραγματοποίησε ένα «απλό» πείραμα προκειμένου να εξετάσει εάν η κατανάλωση γενετικά τροποποιημένης σόγιας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να επηρεάσει τα νεογνά. Τα αποτελέσματα του πειράματος που ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια συνεδρίου, που οργανώθηκε από το National Association for Genetic Security (NAGS), ρωσικό οργανισμό για τη βιοτεχνολογία, ήταν εξαιρετικά σοκαριστικά σε σημείο που να αποτελούν «απειλή» για τις εταιρείες που τα παράγουν και των οποίων ο τζίρος ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Ιρίνα Ερμάκοβα, κορυφαίο επιστημονικό στέλεχος του Ινστιτούτου Νευροφυσιολογίας της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, προσέθεσε σόγια Roundup Ready της εταιρείας Monsanto, γενετικά τροποποιημένη ώστε να είναι ανθεκτική στο συγκεκριμένο εντομοκτόνο, στη διατροφή θηλυκών ποντικών. Σε άλλη ομάδα ποντικών δίνονταν γεύματα με μη τροποποιημένη σόγια και μια τρίτη ομάδα λάμβανε γεύματα που δεν περιείχαν καθόλου σόγια. Το πείραμα ξεκίνησε δύο εβδομάδες πριν τα πειραματόζωα εγκυμονήσουν και συνεχίστηκε τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όσο και της λοχείας. Oταν τα ποντίκια άρχισαν να γεννούν, κάποια από τα νεογνά όσων είχαν ταϊστεί με μεταλλαγμένη σόγια είχαν πολύ μικρότερο μέγεθος. Oμως, το πραγματικό σοκ ήλθε όταν τα νεογέννητα άρχισαν να πεθαίνουν. Μέσα σε τρεις εβδομάδες, 25 από τα 45 μικρά ποντίκια, ποσοστό 55,6%, που είχαν γεννηθεί από την ομάδα που είχε τραφεί με γενετικά τροποποιημένη σόγια είχαν πεθάνει, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την ομάδα που διατρεφόταν με συμβατική σόγια ήταν μόλις 9%, τα τρία στα τριάντα τρία, και στην ομάδα που διατρεφόταν χωρίς σόγια το ποσοστό θανάτων ήταν ακόμα μικρότερο, μόλις 6,8%, δηλαδή απεβίωσαν τα τρία στα 44 νεογέννητα ποντίκια.
Για να συνεχιστεί το πείραμα και να εξαχθούν ασφαλή αποτελέσματα χρειάζονται κονδύλια που προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα, γι’ αυτό και η Ερμάκοβα χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πρώιμα». Ωστόσο είναι άκρως ανησυχητικά δεδομένου ότι εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την ασφάλεια ενός προϊόντος που κυκλοφορεί ευρέως στην αγορά ως απολύτως «σίγουρο». Η γενετικά τροποποιημένη σόγια Roundup Ready είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις ΗΠΑ και χρησιμοποιείται κυρίως για ζωοτροφές. Υπολογίζεται ότι περισσότερο από το 85% της γενετικά τροποποιημένης σόγιας που καλλιεργείται στις ΗΠΑ είναι Roundup Ready.
Oπως εξηγεί ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, αναπληρωτής καθηγητής του Tμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι καθόλου «παράξενα». «Oταν το ξένο DNA εισέρχεται κατά τη διαδικασία της γενετικής τροποποίησης στο DNA του φυτού, “μπαίνει” κάθε φορά σε διαφορετική θέση. Κατά συνέπεια, το φυτό που παράγεται έχει κάθε φορά διαφορετικές ιδιότητες, μπορεί λοιπόν να είναι ή να μην είναι επικίνδυνο». Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, τα στοιχεία που δίνουν οι εταιρείες για την έγκριση της κυκλοφορίας μιας γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας είναι πλημμελέστατα, ενώ η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Eνωσης που γνωμοδοτεί σχετικά αποτελείται κυρίως από ανθρώπους που είναι υπέρ των γενετικά τροποποιημένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τις αντιδράσεις, νέες ποικιλίες μεταλλαγμένων εγκρίνονται συνέχεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες προηγουμένως μάλιστα έχουν απορριφθεί από το συμβούλιο υπουργών της Ευρωπαϊκής Eνωσης.
Δημόσιος διάλογος
Τα αποτελέσματα του πειράματος της Ερμάκοβα δεν έχουν δημοσιευτεί σε κάποιο διεθνές επιστημονικό περιοδικό ώστε να «εξεταστούν» από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. «Αυτό το γεγονός μάς κάνει να είμαστε κάπως επιφυλακτικοί για τα συγκεκριμένα δεδομένα. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που τέτοιες έρευνες δεν δημοσιεύονται ποτέ, ακριβώς γιατί τα αποτελέσματά τους είναι κατά των μεταλλαγμένων». Πάντως το ινστιτούτο και η ίδια η επιστήμονας καλεί σε δημόσιο διάλογο τους συναδέλφους της προκειμένου να συζητηθούν τα αποτελέσματα του πειράματος, που είναι τουλάχιστον ανησυχητικά.
«Πανβαλκανική ζώνη»
Εντός των τειχών, μόλις το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, φορέων και πολιτών από τις βαλκανικές χώρες διατράνωσαν την αντίθεσή τους στα μεταλλαγμένα. Σε διημερίδα που πραγματοποιήθηκε έγινε μια πρώτη προσπάθεια οργάνωσης πανβαλκανικής ζώνης κατά των μεταλλαγμένων. Oπως επισημάνθηκε, από τους εκπροσώπους όλων των χωρών οι καταναλωτές αντιδρούν στα μεταλλαγμένα, αλλά δεν γνωρίζουν ποια τρόφιμα τα περιέχουν και πώς να προφυλαχθούν.
Ταυτόχρονα, οι εταιρείες που τα προωθούν κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργήσουν τετελεσμένες καταστάσεις, όπως την τυχαία επιμόλυνση των συμβατικών καλλιεργειών με μεταλλαγμένες.
Μάλιστα, τόσο στη Σερβία όσο και στην Αλβανία τα μεταλλαγμένα έφτασαν ως δωρεά από τις ΗΠΑ. Πάντως, οι περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, αλλά και η Τουρκία, προωθούν τη δημιουργία νομοθεσίας στα βήματα της ευρωπαϊκής, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα κοινό επίπεδο συνεννόησης.
Οι Ελβετοί ψήφισαν «ναι» στο μορατόριουμ
Πάντως στην Ελβετία, που αποτελεί το «σπίτι» της εταιρείας Syngenta, που πρωτοστατεί στην έρευνα και την παραγωγή γενετικώς τροποποιημένων σπόρων αλλά από την άλλη δεν υποχρεώνεται να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, έπειτα από αίτημα συνασπισμού περιβαλλοντικών οργανώσεων, πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα για την επιβολή πενταετούς μορατόριουμ στα μεταλλαγμένα στη χώρα. Οι Ελβετοί ψήφισαν υπέρ του μορατόριουμ που τώρα αποτελεί πραγματικότητα και αφορά την καλλιέργεια μεταλλαγμένων αλλά και τη χρήση ζωοτροφών που θα περιέχουν μεταλλαγμένα.
Κατά τη διάρκεια του μορατόριουμ θα επιτρέπεται η εισαγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με μεταλλαγμένα, αν και οι Ελβετοί πολίτες θα προτιμούσαν να φέρουν επισήμανση οι πειραματικές καλλιέργειες, ενώ ταυτόχρονα δεν θα μπλοκαριστεί η διαδικασία νέων εγκρίσεων.
(Πηγή: 'ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ' 4/12/2005)


Μεταλλαγμένες αδειοδοτήσεις
Συνέντευξη του Αναπλ. Καθηγητή Βιοτεχνολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα στον Γιάννη Ελαφρό

Με ελλιπή στοιχεία τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα στην Ε.Ε., λέει ο καθηγητής κ. Δ. Kουρέτας
Oι εταιρείες βιοτεχνολογίας, η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή, αλλά και ορισμένες κυβερνήσεις εμφανίζουν την υποστήριξή τους στα μεταλλαγμένα ως αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας. Mια πολιτική και οικονομική επιλογή κρύβεται συχνά πίσω από την αχλύ της επιστημονικοφάνειας. Aπέναντι σε ανάλογες «βεβαιότητες» θα βρεθεί και η Eλλάδα, που δεν δέχεται την καλλιέργεια των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών. Πόσο όμως αντικειμενικές και επιστημονικά επαρκείς είναι οι έρευνες που αθωώνουν τα μεταλλαγμένα; Πόσο άμεμπτες είναι οι γνωμοδοτήσεις της Eυρωπαϊκής Aρχής για την Aσφάλεια Tροφίμων (EFSA), που ανάβει το πράσινο φως για την αδειοδότηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓTO) από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή; O αναπληρωτής καθηγητής του Tμήματος Bιοχημείας και Bιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δημήτρης Kουρέτας, σε μια πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη, «ξεσκονίζει» τον φάκελο που υποβλήθηκε από την εταιρεία «Mονσάντο» για την έγκριση της καλλιέργειας της γενετικώς τροποποιημένης ελαιοκράμβης GT73 στην EFSA και σημειώνει «πολλά περίεργα πράγματα που συνέβησαν και τελικά δόθηκε θετική γνώμη για την GT73. Παρ’ όλο που τα πειράματα κατέγραψαν προβλήματα και δεν δημοσιοποιήθηκαν πολλά σημεία της μελέτης –αν και θα έπρεπε– η επιτροπή τελικά έδωσε θετική γνωμοδότηση».
— Tι προβλήματα εμφανίστηκαν στα πειράματα;
— Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν τρεις μελέτες με αρουραίους, δύο με πέστροφες και δύο με ορτύκια. Στην πρώτη μελέτη με αρουραίους παρουσιάστηκε 10% μείωση στο βάρος των ζώων που τράφηκαν με την γενετικώς τροποποιημένη (Γ.Τ.) ελαιοκράμβη συγκριτικά με τη φυσική. H EFSA αποφάνθηκε ότι επειδή παρουσιάστηκαν στοιχεία ανάμειξης της συγκεκριμένης ποικιλίας με άλλη Γ.Τ., θα πρέπει να γίνει και δεύτερη μελέτη. Τώρα, αν δεν μπορεί μια Mονσάντο να κρατήσει τους σπόρους δύο ποικιλιών χώρια, πώς είναι δυνατόν να τα καταφέρει μια εταιρεία εμπορίας ή ένας αγρότης; Eν πάση περιπτώσει, στη δεύτερη μελέτη δόθηκε προς κατανάλωση ποσότητα μεταποιημένης Γ.T. ελαιοκράμβης. Tι βρέθηκε; Tο συκώτι των ζώων που τράφηκαν με την GT73 ήταν κατά 15% μεγαλύτερο από εκείνα που έφαγαν φυσική ελαιοκράμβη.
— Πώς δικαιολόγησε η εταιρεία τα ευρήματα αυτά;
— Eίπε ότι υπήρχαν ουσίες στη μεταλλαγμένη ελαιοκράμβη που βρίσκονταν σε αρκετά μεγαλύτερη ποσότητα από τη φυσική. Αν είναι έτσι, πού είναι η περίφημη ουσιαστική ισοδυναμία ανάμεσα στην Γ.Τ. και στη φυσική ελαιοκράμβη, την οποία υποστηρίζουν οι εταιρείες βιοτεχνολογίας; Το πιο περίεργο της ιστορίας είναι ότι η EFSA δέχθηκε πως η διόγκωση του ήπατος στα ζώα που τράφηκαν με την GT73 ήταν ένα «τυχαίο γεγονός». Oσο για την τρίτη μελέτη, που ακολούθησε, αυτή ήταν έτσι σχεδιασμένη ώστε να καλυφθούν τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων.
— Πώς έγινε η συγκάλυψη;
— Aναμείχθηκαν δείγματα φυσικής ελαιοκράμβης από διάφορες περιοχές, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να θολωθούν τα νερά. Aν και κάτι τέτοιο δεν είναι επιστημονικώς αποδεκτό, η αρμόδια επιτροπή γνωμοδότησε ότι οι ενδείξεις αρκούν και πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
— Tι έδειξαν τα πειράματα με τις πέστροφες;
— Tα ψάρια που τράφηκαν με την Γ.Τ. ελαιοκράμβη παρουσίασαν μεγαλύτερη απορρόφηση της πρωτεΐνης της τροφής και καλύτερη μετατρεψιμότητα σε μυϊκή μάζα. Αυτό θεωρείται πλεονέκτημα για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Πώς μπορεί όμως να εκτιμηθεί η αύξηση της μυϊκής μάζας των ζώων που τρέφονται με τη συγκεκριμένη τροφή μακροχρόνια; Tέτοια ερωτήματα δεν απαντώνται και οι φρενήρεις ρυθμοί της εποχής μας επιβάλλουν τελικά την υιοθέτηση της άποψης ότι όλοι εμείς, που ίσως τελικά τραφούμε με μεταλλαγμένα, θα γίνουμε πειραματόζωα χωρίς να το θέλουμε.
— Kαι τα πειράματα με τα ορτύκια;
— Σχεδιάστηκαν για πέντε μόνο μέρες σίτηση και έδειξαν μια μικρή αλλά σημαντική μείωση στο βάρος των πουλιών. Πάλι όμως τα αποτελέσματα αγνοήθηκαν ως μη σημαντικά.
— Σε τέτοια δύσκολα θέματα, όπως τα μεταλλαγμένα, πολλοί πολίτες εκτιμούν ότι οι επιστήμονες που γνωρίζουν πρέπει και να αποφασίζουν. Oσα μας είπατε αμφισβητούν αυτήν την άποψη…
— Ποιος μπορεί να εμποδίσει έναν άριστο επιστήμονα από το να μην είναι συνειδητοποιημένος; Γι’ αυτό η οδηγία 2001/18 της Ε.Ε. έχει θεσπίσει τον «κοινωνικώς αποδεκτό κίνδυνο» σαν κάτι ανώτερο σε σχέση με τον «επιστημονικώς αποδεκτό κίνδυνο». Με άλλα λόγια, θα πρέπει σε ζητήματα που έχουν σχέση με σοβαρά θέματα όπως τα μεταλλαγμένα να γίνεται δημόσια διαβούλευση και τοπικά δημοψηφίσματα, όπου οι επιστήμονες θα είναι εκείνοι που θα μορφώνουν τους πολίτες ώστε να συναποφασίζουν. Oμως, στην πατρίδα μας, οι επιστήμονες δεν πολυενδιαφέρονται για τέτοιους ρόλους. Ισως γιατί τα προγράμματα είναι πιο σημαντικά. Αγνοούν ίσως ή θέλουν να αγνοούν ότι με αυτά και με εκείνα έχουμε μετατρέψει τα πανεπιστήμια των Γραμμάτων σε πανεπιστήμια των... προγραμμάτων.

Στο σκοτάδι μένουν οι «επικίνδυνες» μελέτες

— Συχνά λέγεται ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την επικινδυνότητα των μεταλλαγμένων. Πόσο αλήθεια είναι αυτό;
— Mελέτες υπάρχουν, αλλά δεν ακούγονται. Μία πολύ σημαντική εργασία, για παράδειγμα, είδε το φώς της δημοσιότητας τον τελευταίο μήνα και αφορά την πιθανή τοξικότητα των μεταλλαγμένων προϊόντων. Είναι της δρ Bανέσα Πρέσκοτ και των συνεργατών της από το Πανεπιστήμιο της Kαμπέρας στην Aυστραλία, στο έγκριτο περιοδικό Journal of Agricultural and Food Chemistry, η οποία αναφέρει ότι όταν απομόνωσαν ένα γονίδιο (τον αναστολέα της α-αμυλάσης) από τα φασόλια και το μετέφεραν σε αρακά, είδαν ότι η παραγόμενη πρωτεΐνη ήταν εντελώς διαφορετική από την μητρική. Oταν τάισαν ποντίκια με τη νέα πρωτεΐνη, δημιουργήθηκε στα ποντίκια έντονη φλεγμονή, κάτι που δεν παρατηρήθηκε με την μητρική πρωτεΐνη. Tο συμπέρασμα αυτό φωτίζει το ενδεχόμενο, η εισδοχή του ξένου γονιδίου στο φυτό-ξενιστή να δημιουργήσει –λόγω μοριακών αλλαγών– φοβερές διαταραχές στο νέο φυτό, με αποτέλεσμα πιθανή τοξικότητα σε αυτούς που θα το καταναλώσουν. H πιθανότητα αυτή υποτίθεται ότι μπορεί να ελεγχθεί με τις μελέτες τοξικότητας των εταιρειών. Oμως, όπως είδαμε, αυτές οι μελέτες συχνά εμφανίζονται διάτρητες. Παρ’ όλα αυτά τελικά τα προϊόντα παίρνουν άδεια κυκλοφορίας.
(Πηγή: "Καθημερινή" 26/2/2006)


Πιέσεις και 'αντίποινα' για να δεχθούμε τα μεταλλαγμένα
Τάνιας Γεωργιοπούλου

Αυξάνονται οι πιέσεις για την αποδοχή άνευ όρων των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, την ίδια στιγμή που η αντίδραση σε εθνικό επίπεδο στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. μεγαλώνει. Υπέρ των ΗΠΑ φαίνεται ότι απεφάνθη ο ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) σε σχέση με την προσφυγή των ΗΠΑ εναντίον της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, αν και η τελική απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί και αναμένεται στα τέλη Απριλίου, ο ΠΟΕ κρίνει ότι το πενταετές μορατόριουμ που είχε επιβάλει η Ε.Ε. στην έγκριση νέων ποικιλιών γενετικά τροποποιημένων ποικιλιών στην Ε.Ε. παρεμποδίζοντας έτσι την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων, ήταν καταχρηστικό. Η απόφαση αυτή εφόσον αποτελέσει και το τελικό πόρισμα, δίνει τη δυνατότητα στις ΗΠΑ να επιβάλουν εμπορικά «αντίποινα» στην Ε.Ε. Σε εκδήλωση - συζήτηση που οργάνωσε το ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς με τίτλο «Μετά την απόφαση του ΠΟΕ, επιπτώσεις αντιστάσεις, εναλλακτικές προτάσεις», επιστήμονες οικονομολόγοι και πολιτικοί σκιαγράφησαν το νέο τοπίο που διαμορφώνεται.
Ενώ στη διένεξη με τις ΗΠΑ, η Ε.Ε. υποστήριξε το δικαίωμά της να επιβάλει «την αρχή της προφύλαξης» όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, δηλαδή να μην επιτρέψει την κυκλοφορία τους πριν αποδειχτεί ότι είναι ασφαλή για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, στην πράξη εμφανίζεται όλο και περισσότερο «ενδοτική» στις πιέσεις. Και μάλιστα αντίθετα από τις επιθυμίες των κρατών - μελών.
Χθες η Ε.Ε. δημοσίευσε τις «κατευθυντήριες γραμμές» που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη - μέλη κατά τη σύνταξη της νομοθεσίας για τη συνύπαρξη γενετικά τροποποιημένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών. Στο κείμενο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί τα κράτη - μέλη που έχουν υιοθετήσει αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τη συνύπαρξη στα κτήματα των τριών ειδών καλλιέργειας και τα καλεί «να σεβαστούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα». Μάλιστα σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά εφόσον τα κράτη - μέλη δεν συμμορφωθούν. Την ίδια στιγμή, όπως επεσήμανε στη διάρκεια της συζήτησης η εκπρόσωπος της Greenpeace κα Μυρτώ Πισπίνη, η αντίδραση από τα κράτη - μέλη μεγαλώνει. Hδη 172 περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη καθώς και όλη η Πολωνία έχουν αυτοανακηρυχθεί «ζώνες ελεύθερες από μεταλλαγμένα».
Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, οι περισσότεροι υπουργοί καταφέρθηκαν εναντίον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) σε σχέση με τη στάση της για τα μεταλλαγμένα. Μόνο η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία και η Αγγλία φάνηκαν να συμφωνούν με αυτήν την τακτική. Οπως επεσήμανε ο βουλευτής του Συνασπισμού κ. Μ. Παπαγιαννάκης «δεν αντιδρούμε γιατί τα μεταλλαγμένα είναι αποδεδειγμένα κακά για την υγεία μας, αλλά γιατί οι συνέπειες της απελευθέρωσή τους στο περιβάλλον είναι μη αντιστρεπτές».
(Πηγή: 'Καθημερινή' 11/3/2006) 


Δημοσιεύεται από την GREENPEACE ο παρακάτω κατάλογος με γενετικά ,μεταλλαγμένες ουσίες...

ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ


 

 

Αλλαντικά :

ΑΝΑΝΙΑΔΗ

 

 

Γιαούρτια – Επιδόρπια:

Γιαούρτι After School Choco (ΦΑΓΕ)

FruYo γιαούρτι με δημητριακά (ΦΑΓΕ)

Nouvelle, (ΦΑΓΕ)

Caramele (ΦΑΓΕ)

Corn Flakes (Tasty)

 

 

Επεξεργασμένες ντομάτες:

Brava Ketchup (Med Foods)

 

 

Ζυμαρικά και σάλτσες ζυμαρικών:

La Mediterranea (Γιουριμάκ)

Pasta Italia (Γιουριμάκ)

Μάκβελ Ζυμαρικά (Γιουριμάκ)

Τορτελίνια (ΑΒΕΖ)

 

 

Κονσέρβες:

Παλίρροια Βοδινό με αρακά (Παλίρροια)

Παλίρροια Γίγαντες γιαχνί (Παλίρροια)

Παλίρροια Ντολμαδάκια Γιαλαντζί (Παλίρροια)

Παλίρροια Σπετζοφάι (Παλίρροια)

 

 

Σπορέλαια – Μαργαρίνες:

Corolla (Κορέ)

Standard Σπορέλαια (Standard)

Union Σογιέλαιο (Παπουτσάνης)

Εύα (Ελληνικές Δημιουργίες)

Μάνα Αραβοσιτέλαιο (Παπουτσάνης)

Μάνα Βαμβακέλαιο (Παπουτσάνης)

Σογιόλα (Κορέ)

Σορίνα (Ελληνικές Δημιουργίες)

Το Λαμπερό (μύλοι Σόγιας)

 

 

Σαλάτες – Σάλτσες – Σούπες:

17 Delicatessen Farma (Olympus Foods)

17 Delicatessen Mustard Sauce (Olympus Foods)

17 Delicatessen Μελιτζανοσαλάτα (Olympus Foods)

17 Delicatessen Ρώσικη Σαλάτα (Olympus Foods)

17 Delicatessen Τυροσαλάτα (Olympus Foods)

Brava Μουστάρδα (Med Foods)

Chef Grec Τυροσαλάτα (Κούτρας)

Chef Grec Ρώσικη Σαλάτα (Κούτρας)

Chef Grec Ταραμοσαλάτα (Κούτρας)

 

 

Chef Grec Τζατζίκι (Κούτρας)

Delicia Μουστάρδα (Med Foods)

BEM Μελιτζανοσαλάτα (BEM)

BEM Ρώσικη Σαλάτα (BEM)

BEM Ταραμοσαλάτα (BEM)

BEM Τζατζίκι (BEM)

 

 

Σοκολάτες – Καραμέλες:

Oscar Σοκολάτες (Oscar)

 

 

Παγωτά:

ΑΓΝΟ

 

 

Τσιπς – Σνακς:

Cheetos (Tasty)

Doritos (Tasty)

Φουντούνια (Tasty)

Lay ’s (Tasty)

Pitsinia (Tasty)

Ruffles (Tasty)

Tasty Snacks (Tasty)

Tsakiris Chips με αλάτι – πάπρικα (Τσακίρης)

Tsakiris Chips με αλάτι – ρίγανη (Τσακίρης)

 

 

Ψωμί – Φρυγανιές:

Ferro Κριτσίνια με σκόρδο (Αθ. Οικ. Αρτοποιία)

Ferro Κριτσίνια με σουσάμι (Αθ. Οικ. Αρτοποιία)

 
 


Η καύση των νεκρών και το σύνταγμα

Περισσότερα >>

Ταφή η καύση των νεκρών; - ιστορικοκανονική θεώρηση - Β'' ΜΕΡΟΣ

Περισσότερα >>